لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

فوق تخصص ریه در اصفهان

می‌توانید در این صفحه از میان بهترین پزشکان فوق تخصص ریه اصفهان، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک فوق تخصص ریه خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

10 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

متخصص داخلیفوق تخصص ریهاصفهان
فیلتر بر اساس تخصص
(x متخصص داخلی)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x فوق تخصص ریه)
فیلتر بر اساس شهر
(x اصفهان)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
دکتر اسداله اسدیان - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان آمادگاه
بدون امتیاز
فوق تخصص ریه
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
دکتر عباس رضایی - متخصص داخلی
5
(1 امتیاز)
اصفهان - خیابان توحید میانی
5
(1 امتیاز)
فوق تخصص ریه
اصفهان - خیابان توحید میانی
اصفهان - خیابان توحید میانی
اصفهان - خیابان توحید میانی
دکتر محمد گلشن - متخصص داخلی
بدون امتیاز

دکتر محمد گلشن

بدون امتیاز
اصفهان - خیابان آمادگاه
بدون امتیاز
فوق تخصص ریه
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
دکتر محمد امامی اردستانی - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - بزرگراه شهید کشوری
بدون امتیاز
فوق تخصص ریه
اصفهان - بزرگراه شهید کشوری
اصفهان - بزرگراه شهید کشوری
اصفهان - بزرگراه شهید کشوری
دکتر فروغ سلطانی نژاد - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان شمس آبادی
بدون امتیاز
فوق تخصص ریه
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
دکتر علی میرعلایی - متخصص داخلی
2.5
(2 امتیاز)
اصفهان - خیابان شمس آبادی
2.5
(2 امتیاز)
فوق تخصص ریه
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
دکتر بابک امرا - متخصص داخلی
3.7
(3 امتیاز)

دکتر بابک امرا

3.7
(3 امتیاز)
اصفهان - خیابان قائم مقام (سپهسالار)
3.7
(3 امتیاز)
فوق تخصص ریه
اصفهان - خیابان قائم مقام (سپهسالار)
اصفهان - خیابان قائم مقام (سپهسالار)
اصفهان - خیابان قائم مقام (سپهسالار)
دکتر منصور شهپریان پور - متخصص داخلی
1
(2 امتیاز)
اصفهان - پل وحید
1
(2 امتیاز)
فوق تخصص ریه
اصفهان - پل وحید
اصفهان - پل وحید
اصفهان - پل وحید
دکتر فرزین غیاثی - متخصص داخلی
بدون امتیاز

دکتر فرزین غیاثی

بدون امتیاز
اصفهان - خیابان شمس آبادی
بدون امتیاز
فوق تخصص ریه
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
دکتر سمیه صادقی حداد زواره - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - دروازه شیراز
بدون امتیاز
فوق تخصص ریه
اصفهان - دروازه شیراز
اصفهان - دروازه شیراز
اصفهان - دروازه شیراز