لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق در اصفهان

می‌توانید در این صفحه از میان بهترین پزشکان فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق اصفهان، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

7 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

متخصص داخلیفوق تخصص بیماری‌های قلب و عروقاصفهان
فیلتر بر اساس تخصص
(x متخصص داخلی)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق)
فیلتر بر اساس شهر
(x اصفهان)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
دکتر مهرآسا سالک اردستانی - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان شمس آبادی
بدون امتیاز
فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
دکتر حمید ضیایی - متخصص داخلی
بدون امتیاز

دکتر حمید ضیایی

بدون امتیاز
اصفهان - آمادگاه
بدون امتیاز
فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق
اصفهان - آمادگاه
اصفهان - آمادگاه
اصفهان - آمادگاه
دکتر حمید صانعی - متخصص داخلی، متخصص قلب و عروق
بدون امتیاز

دکتر حمید صانعی

بدون امتیاز
اصفهان - خیابان آمادگاه
بدون امتیاز
فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
دکتر بیژن ابراهیمی دهکردی - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان آمادگاه
بدون امتیاز
فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
دکتر نضال صراف زادگان - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان شمس آبادی
بدون امتیاز
فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
دکتر محسن صدقی پور - متخصص داخلی
بدون امتیاز
اصفهان - خیابان پروین
بدون امتیاز
فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق
اصفهان - خیابان پروین
اصفهان - خیابان پروین
اصفهان - خیابان پروین
دکتر جعفر گلشاهی - متخصص داخلی
بدون امتیاز

دکتر جعفر گلشاهی

بدون امتیاز
اصفهان - اول چهارباغ بالا
بدون امتیاز
فوق تخصص بیماری‌های قلب و عروق
اصفهان - اول چهارباغ بالا
اصفهان - اول چهارباغ بالا
اصفهان - اول چهارباغ بالا