جستجوی متخصص: متخصص داخلی - کرج


دکتر صادق آسوبار

دکتر صادق آسوبار

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - باغستان غربی - انتهای بلوار پرستار - بیمارستان تخصصی البرز


دکتر محمدمهدی رازبان

دکتر محمدمهدی رازبان

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - خیابان شهید بهشتی - روبه روی خیابان المهدی - خیابان شهید رجایی - بیمارستان شهید رجایی


دکتر تینا وثوقی

دکتر تینا وثوقی

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - خیابان ابن سینا - کوچه منوچهری غربی - پلاک 89


دکتر علیرضا محجوب

دکتر علیرضا محجوب

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - چهارراه طالقانی - خیابان یادگاری - روبه روی البسکو - بنای ماندگار - طبقه 2


دکتر مرتضی شعبان نژادیان

دکتر مرتضی شعبان نژادیان

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - باغستان غربی - انتهای بلوار پرستار - بیمارستان تخصصی البرز


دکتر غلامرضا سلطانی مقدم

دکتر غلامرضا سلطانی مقدم

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - چهارراه طالقانی - ساختمان پزشکان شماره 1 - جنب البسکو


دکتر ناصر بادامیان

دکتر ناصر بادامیان

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - چهارراه طالقانی - ساختمان پزشکان نیلوفر


دکتر ایرج مظاهری

دکتر ایرج مظاهری

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - چهارراه طالقانی - ساختمان پزشکان نیلوفر - طبقه 3 - واحد 10


دکتر آرزو منوری

دکتر آرزو منوری

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - چهارراه طالقانی - ساختمان میلاد


دکتر فرشاد دری

دکتر فرشاد دری

متخصص داخلی

متخصص داخلی

آدرس مطب: کرج - خیابان شهید بهشتی - چهارراه طالقانی - ساختمان پزشکی ایرانیان - شماره 2