جستجوی متخصص: متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) - مشهد


دکتر مجتبی کاهانی

دکتر مجتبی کاهانی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمدآباد - ابتدای محتشمی - ساختمان سینوهه - طبقه اول


دکتر سعیدرضا شهامی

دکتر سعیدرضا شهامی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمدآباد - خیابان عارف - نبش عارف 6 - ساختمان پزشکان پردیس - طبقه همکف - واحد 6


دکتر محمد شافعی

دکتر محمد شافعی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - بلوار احمدآباد- بین محتشمی 4 و 6 - ساختمان ثامن - طبقه 3 - پلاک 80


دکتر رضا صدرنبوی

دکتر رضا صدرنبوی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان ابن سینا 1 - فلکه بیمارستان امام رضا - پلاک 27


دکتر حمید عضدی نیا

دکتر حمید عضدی نیا

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان دانشگاه - دانشگاه 16 - پلاک 9


دکتر قربانعلی قلوبی

دکتر قربانعلی قلوبی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان گاز - میلان 7


دکتر علی آخوندپرمنطقی

دکتر علی آخوندپرمنطقی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - انتهای خیابان حر عاملی - بیمارستان و مرکز آموزش روانپزشکی ابن سینا و دکترحجازی


دکتر محمدهاشم محمودیان

دکتر محمدهاشم محمودیان

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان باهنر


دکتر کریم نیکخواه

دکتر کریم نیکخواه

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمد آباد -خیابان قائم 18 - طبقه 4


دکتر محسن فروغی پور

دکتر محسن فروغی پور

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمد آباد - نبش محتشمی 1 - ساختمان پزشکان