جستجوی متخصص: روان شناس، مشاور - شیراز


 فرشته باقری زاده مقدم

فرشته باقری زاده مقدم

روان شناس، مشاور

مشاوره فردی

مشاوره کودک و نوجوان

مشاوره ازدواج

مشاوره خانواده

آدرس مطب: شیراز - هدایت غربی - ساختمان 195


 امیرعلی حضرتی

امیرعلی حضرتی

روان شناس، مشاور

مشاوره فردی

مشاوره خانواده

زوج درمانی

آدرس مطب: شیراز - دروازه کازرون - درمانگاه فوق تخصصی بقیة الله


دکتر بهاره زارع

دکتر بهاره زارع

روان شناس، مشاور

روان شناسی

آدرس مطب: شیراز - بلوار زند - سر صورتگر - ساختمان کیمیا - طبقه 4 - واحد 6


 رحمت اله ستوده

رحمت اله ستوده

روان شناس، مشاور

مشاوره فردی

مشاوره تحصیلی و شغلی

مشاوره ازدواج

زوج درمانی

آدرس مطب: شیراز - خیابان شوریده شیرازی - طبقه فوقانی (اول) داروخانه بابک - واحد 2


دکتر حسن حق شناس

دکتر حسن حق شناس

روان شناس، مشاور

روان شناسی

آدرس مطب: شیراز - خیابان اردیبهشت - بین خیابان فلسطین و هفت تیر - ساختمان مهر - طبقه 6


دکتر غلامرضا ده بزرگی

دکتر غلامرضا ده بزرگی

روان شناس، مشاور

روان شناسی

آدرس مطب: شیراز - خیابان زند - روبه روی هتل پارس - کوچه فلسطین - ساختمان فیروزه - طبقه 5


دکتر قاسم نظیری

دکتر قاسم نظیری

روان شناس، مشاور

روان شناسی

آدرس مطب: شیراز - خیابان توحید - مرکز تجاری شهر - طبقه 3


دکتر لعیا بشاش

دکتر لعیا بشاش

روان شناس، مشاور

روان شناسی

آدرس مطب: شیراز - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی - بخش کودکان استثنایی


دکتر محمدعلی گودرزی

دکتر محمدعلی گودرزی

روان شناس، مشاور

روان شناسی

آدرس مطب: شیراز - خزند - نبش خیابان صورتگر - طبقه 3


دکتر شهره آمالی خامنه

دکتر شهره آمالی خامنه

روان شناس، مشاور

روان شناسی

آدرس مطب: شیراز - خیابان زند - جنب خیابان صورتگر - مرکز مشاوره جهاد دانشگاهی