جستجوی متخصص: روانشناس، مشاور - اهواز


 طلایه رشیدی

طلایه رشیدی

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

مشاوره ازدواج

مشاوره خانواده

آدرس مطب: اهواز - خیابان نادری شرقی - خیابان مولوی (قنادان زاده) - نبش خیابان جعفری - مجتمع پزشکی اهواز - طبقه اول

بیمه‌ها: بیمه های تکمیلی


دکتر فرازمند کلانتری

دکتر فرازمند کلانتری

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

نوروتراپی

آدرس مطب: اهواز - خیابان سلمان فارسی - ابتدای کتانباف - مجتمع پزشکی سینا - طبقه 4


 سارا سپه وند

سارا سپه وند

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک و نوجوان

آدرس مطب: اهواز - خیابان سلمان فارسی - ابتدای خیابان خوانساری جنوبی - مجتمع پزشکی مهرگان - طبقه 4 - مرکز مشاوره مهرآوران


 شیدا داعی

شیدا داعی

روانشناس، مشاور

مشاوره ازدواج

آدرس مطب: اهواز - خیابان سلمان فارسی - ابتدای خیابان خوانساری جنوبی - مجتمع پزشکی مهرگان - طبقه 4 - مرکز مشاوره مهرآوران


دکتر ریحانه دژبان

دکتر ریحانه دژبان

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: اهواز - خیابان سلمان فارسی - ابتدای خیابان خوانساری جنوبی - مجتمع پزشکی مهرگان - طبقه 4 - مرکز مشاوره مهرآوران


 تانیا دارابی

تانیا دارابی

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک و نوجوان

آدرس مطب: اهواز - خیابان سلمان فارسی - ابتدای خیابان خوانساری جنوبی - مجتمع پزشکی مهرگان - طبقه 4 - مرکز مشاوره مهرآوران


دکتر پیمان خسروی

دکتر پیمان خسروی

روانشناس، مشاور

سکس تراپی

آدرس مطب: اهواز - خیابان سلمان فارسی - ابتدای خیابان خوانساری جنوبی - مجتمع پزشکی مهرگان - طبقه 4 - مرکز مشاوره مهرآوران


دکتر لیلا صاحبی بزاز

دکتر لیلا صاحبی بزاز

روانشناس، مشاور

زوج درمانی

آدرس مطب: اهواز - خیابان سلمان فارسی - ابتدای خیابان خوانساری جنوبی - مجتمع پزشکی مهرگان - طبقه 4 - مرکز مشاوره مهرآوران


دکتر ذبیح الله عباس پور

دکتر ذبیح الله عباس پور

روانشناس، مشاور

مشاوره خانواده

آدرس مطب: اهواز - خیابان سلمان فارسی - ابتدای خیابان خوانساری جنوبی - مجتمع پزشکی مهرگان - طبقه 4 - مرکز مشاوره مهرآوران


دکتر رضا جوهری فرد

دکتر رضا جوهری فرد

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: اهواز - کیانپارس - بین خیابان 4 و 5 شرقی - مجتمع مهتاب - طبقه 1 - مرکز مشاوره رایان