جستجوی متخصص: متخصص قلب و عروق - تبریز


دکتر عباس افراسیابی راد

دکتر عباس افراسیابی راد

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق (کاردیولوژیست)

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - نرسیده به گلگشت - ساختمان آتیه _طبقه 4


دکتر یوسف کوه سلطانی

دکتر یوسف کوه سلطانی

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق (کاردیولوژیست)

آدرس مطب: تبریز - خیابان آبرسانی - مجتمع پزشکی یاس


دکتر فریبرز اکبرزاده

دکتر فریبرز اکبرزاده

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق (کاردیولوژیست)

آدرس مطب: تبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان پردیس - طبقه 5


دکتر اکرم پورمحمدضیا

دکتر اکرم پورمحمدضیا

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق (کاردیولوژیست)

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - جنب برج آذربایجان - مجتمع سینا - طبقه 1


دکتر شهرام جانانی

دکتر شهرام جانانی

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق (کاردیولوژیست)

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان گلستان -طبقه 1


دکتر هاله صالحی پور مهر

دکتر هاله صالحی پور مهر

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق (کاردیولوژیست)

آدرس مطب: تبریز - خیابان دانشگاه - نبش کوی مریم - ساختمان پزشکان کیمیا - طبقه 4


دکتر ساناز صامتی

دکتر ساناز صامتی

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق (کاردیولوژیست)

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 1


دکتر محمدصادق آخوندی

دکتر محمدصادق آخوندی

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق (کاردیولوژیست)

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - جنب آزمایشگاه مهر


دکتر حسین اسدزاده قره داغی

دکتر حسین اسدزاده قره داغی

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق (کاردیولوژیست)

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور - تقاطع طالقانی - بالای بانک مسکن - پلاک 287


دکتر رضوانیه صالحی

دکتر رضوانیه صالحی

متخصص قلب و عروق

متخصص قلب و عروق (کاردیولوژیست)

آدرس مطب: تبریز - خیابان ازادی - روبه روی پمپ بنزین مارالان - ساختمان اتیه - طبقه 8