جستجوی متخصص: متخصص پوست و مو - تبریز


دکتر مهدی امیری نیا

دکتر مهدی امیری نیا

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو

آدرس مطب: تبریز - کمربندی - بیمارستان سینا - بخش پوست


دکتر منیره اصولی تبریزی

دکتر منیره اصولی تبریزی

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو

آدرس مطب: تبریز - چهارراه آبرسان - روبه روی بانک مسکن - ساختمان 141 اطبا - طبقه 2


دکتر کریم نبی زاده اصل

دکتر کریم نبی زاده اصل

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو

آدرس مطب: تبریز - آبرسان - روبه روی پاساژ صدف - ساختمان بیتا - طبقه 1


دکتر کیوان جاویدنیا

دکتر کیوان جاویدنیا

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 3


دکتر حسین دانش آذری

دکتر حسین دانش آذری

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو

آدرس مطب: تبریز - خیابان پاستور جدید دوم - ساختمان پزشکان پارسا - طبقه 3


دکتر عبدالودود رضائیان

دکتر عبدالودود رضائیان

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو

آدرس مطب: تبریز - چهارراه آبرسان - ساختمان پزشکان بقراط - طبقه 1


دکتر عفت صدرکریمی

دکتر عفت صدرکریمی

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان رونق - طبقه 1


دکتر پگاه نورافزا

دکتر پگاه نورافزا

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو

آدرس مطب: تبریز - کوی ولیعصر - فلکه شریعتی - ساختمان آناهیتا - طبقه 5


دکتر مهین اتابکی

دکتر مهین اتابکی

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو

آدرس مطب: تبریز - تقاطع رازی و شهریار - ساختمان هزاره - طبقه 3


دکتر رضا نعمتی احمدآباد

دکتر رضا نعمتی احمدآباد

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو

آدرس مطب: تبریز - ولیعصر - خیابان مخابرات - نبش سعدی - پلاک 41