جستجوی متخصص: متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) - تبریز


دکتر علی پاشاپور

دکتر علی پاشاپور

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور - جنب بن بست وحید


دکتر مسعود نیکان فر

دکتر مسعود نیکان فر

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور - کلینیک تخصصی دانشگاه


دکتر جواد یوسفی

دکتر جواد یوسفی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان صفا - طبقه 2


دکتر مرتضی شمس نیا

دکتر مرتضی شمس نیا

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - روبروی گلباد - جنب آموزشگاه علوی - کلینیک خواب


دکتر حمید بیضائی اسکوئی

دکتر حمید بیضائی اسکوئی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور -جنب داروخانه سارا - ساختمان فدک


دکتر شیدا شعفی

دکتر شیدا شعفی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان آبان - طبقه اول - واحد 4


دکتر محمدمهدی حسینیان ذکریا

دکتر محمدمهدی حسینیان ذکریا

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - خیابان ارتش- چهارراه باغ شمال - روبروی مرکز آموزشی درمانی الزهرا- ساختمان اطبا- طبقه 2


دکتر ایوب امیدی گرگری

دکتر ایوب امیدی گرگری

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور - پائین تر از بستنی وحید - ساختمان پزشکان کسری


دکتر سجاد حریریان

دکتر سجاد حریریان

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - آزمایشگاه مهر - طبقه 2


دکتر رضا خندقی

دکتر رضا خندقی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - چهارراه آبرسانی - ساختمان ایران کلینیک