جستجوی متخصص: متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) - تبریز


دکتر حمید بیضائی اسکوئی

دکتر حمید بیضائی اسکوئی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور -جنب داروخانه سارا - ساختمان فدک


دکتر فریده نوشاد عباس پور

دکتر فریده نوشاد عباس پور

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 3


دکتر شیوا بی دهری

دکتر شیوا بی دهری

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - برج امپراطور - واحد c1


دکتر رضا منصوری زاده

دکتر رضا منصوری زاده

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 6


دکتر پریچهر احمدی

دکتر پریچهر احمدی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدیدی - تقاطع طالقانی - ساختمان امروز - طبقه 3


دکتر رضا خندقی

دکتر رضا خندقی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - چهارراه آبرسانی - ساختمان ایران کلینیک


دکتر حمید بدلی تازه کند

دکتر حمید بدلی تازه کند

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - اول کوچه شرکت - پلاک 31


دکتر جمشید سیفی

دکتر جمشید سیفی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - پلاک 40


دکتر مسلم تقی زاده

دکتر مسلم تقی زاده

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - خیابان نیروی هوائی - میدان خرمشهر - ساختمان 112 - طبقه 3


دکتر سیدعلی صدرالدینی

دکتر سیدعلی صدرالدینی

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

متخصص مغز و اعصاب

آدرس مطب: تبریز - خیابان ارتش - چهارراه باغ شمال - ساختمان قائم - طبقه 1