جستجوی متخصص: متخصص تغذیه - تبریز


حامد خدایی

متخصص تغذیه

کارشناس تغذیه

آدرس مطب: تبریز - شهرک پرواز - فلکه بزرگ - کلینیک چهارده معصوم

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

رضا ستاری وند

متخصص تغذیه

کارشناس ارشد تغذیه

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - مابین شریعتی و طالقانی - ساختمان پزشکان زکریای رازی - طبقه 2

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

بهزاد عبداله زاده

متخصص تغذیه

کارشناس تغذیه

آدرس مطب: تبریز - ولیعصر - فلکه همافر - بیست متری صادقیان - کوچه 10

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

نعیمه علی پور آذر

متخصص تغذیه

کارشناس تغذیه

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی بستنی وحید - ساختمان زکریا - طبقه 1

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

سمیرا بابائیان امینی

متخصص تغذیه

کارشناس تغذیه

آدرس مطب: تبریز - سربالایی ولیعصر - روبروی خیابان نظامی - ساختمان صدر - طبقه 7

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

شهناز تقی زاده

متخصص تغذیه

کارشناس تغذیه

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 2 - واحد 6

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

نازنین ذاکری

متخصص تغذیه

کارشناس تغذیه

آدرس مطب: تبریز - کوی ولیعصر - فلکه بازار - جنب بانک قوامین

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر احد محمدزاده

متخصص تغذیه

کارشناس تغذیه

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - نبش تقاطع طالقانی - ساختمان امروز

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر سپیده پیروز پناه

متخصص تغذیه

کارشناس ارشد تغذیه

آدرس مطب: تبریز - کوی ولیعصر - خیابان شهریار شمالی - نرسیده به اعتصامی - ساختمان شهریار

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت

دکتر سارا بابائیان امینی

متخصص تغذیه

کارشناس ارشد تغذیه

آدرس مطب: تبریز - ولیعصر - روبه روی خیابان نظامی - ساختمان صدر - طبقه 7

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت