جستجوی متخصص: ارتوپد - تبریز


دکتر امیر پاک اسکوئی

دکتر امیر پاک اسکوئی

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: تبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان پارسا - طبقه 4


دکتر سعید رنجبر

دکتر سعید رنجبر

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - سه راهی گلگشت - ساختمان بهاران - طبقه 2


دکتر فرشید شامخی

دکتر فرشید شامخی

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 4


دکتر محمدحسین قاسم زاده

دکتر محمدحسین قاسم زاده

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: تبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان پردیس - طبقه 1


دکتر عزیز نوری

دکتر عزیز نوری

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: تبریز - خیابان ارتش جنوبی - ساختمان آفتاب - طبقه همکف


دکتر حبیب مصباح

دکتر حبیب مصباح

ارتوپد

متخصص و جراح ارتوپدی

آدرس مطب: تبریز - اول خیابان طالقانی