جستجوی متخصص: متخصص توانبخشی - اصفهان


 امین نصر

امین نصر

متخصص توانبخشی

کاردرمانگر

آدرس مطب: اصفهان - خیابان بزرگمهر - روبروی مسجدالکریم - کوچه ۱۳ (مستوفی) - پلاک ۲۸


دکتر علیرضا مقتدری

دکتر علیرضا مقتدری

متخصص توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - مجتمع قصرنور - پلاک 305


دکتر سعید خسروی نجف آبادی

دکتر سعید خسروی نجف آبادی

متخصص توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: اصفهان - آمادگاه - جنب داروخانه سپاهان - ساختمان شماره 2


دکتر علی فرخانی

دکتر علی فرخانی

متخصص توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: اصفهان - شمس آبادی - چهارراه قصر - مجتمع قصر


دکتر شهریار میرشمس

دکتر شهریار میرشمس

متخصص توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان توحید میانی - ساختمان البرز - طبقه 5


دکتر احمدرضا فلاح زاده

دکتر احمدرضا فلاح زاده

متخصص توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان شمس آبادی - خیابان پارس - ساختمان مریم


دکتر سهیل ستاری

دکتر سهیل ستاری

متخصص توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان شمس آبادی - ساختمان هزاره - پلاک 33


دکتر سپیده سجادیه خواجویی

دکتر سپیده سجادیه خواجویی

متخصص توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: اصفهان - فلکه بزرگمهر - ابتدای خیابان بزرگمهر - کوی معراج - ساختمان پزشکان - طبقه 1


دکتر سلمان فلاح بلندطبع

دکتر سلمان فلاح بلندطبع

متخصص توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان حکیم نظامی - ابتدای خیابان محتشم کاشانی - ساختمان زهره - طبقه 4


دکتر بابک وحدت پور

دکتر بابک وحدت پور

متخصص توانبخشی

طب فیزیکی و توانبخشی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان صفه - بیمارستان الزهرا - کلینیک طب فیزیکی و توابخشی