لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

مشاور فردی در تبریز

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل اضطراب، افسردگی، وسواس، اعتیاد، استرس، فوبیا و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین مشاوران فردی تبریز، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک مشاور فردی خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

204 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسمشاور فردیتبریز
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x مشاور فردی)
فیلتر بر اساس شهر
(x تبریز)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
سید وحید هاشمی - مشاور، روانشناس
4.8
(84 امتیاز)

سید وحید هاشمی

4.8
(84 امتیاز)
تبریز - لاله غربی
4.8
(84 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج مشاور فردی زوج درمانگر
تبریز - لاله غربی
تبریز - لاله غربی
تبریز - لاله غربی
نسرین جاجانی - مشاور، روانشناس
5
(9 امتیاز)

نسرین جاجانی

5
(9 امتیاز)
تبریز - خیابان شریعتی جنوبی
5
(9 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
تبریز - خیابان شریعتی جنوبی
تبریز - خیابان شریعتی جنوبی
تبریز - خیابان شریعتی جنوبی
یلدا خلقی خسروشاهی - مشاور، روانشناس
4.9
(17 امتیاز)
تبریز - چهارراه منصور
4.9
(17 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور فردی روانشناس بالینی
تبریز - چهارراه منصور
تبریز - چهارراه منصور
تبریز - چهارراه منصور
دکتر لیلا کهتری - مشاور، روانشناس
4
(106 امتیاز)

دکتر لیلا کهتری

4
(106 امتیاز)
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
4
(106 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج مشاور خانواده نوروفیدبک، نوروتراپیست
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
فاطمه اسکندرپور - مشاور، روانشناس
5
(96 امتیاز)
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
5
(96 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
جهانگیر مهدوی کویر - مشاور، روانشناس
5
(28 امتیاز)
تبریز - چهارراه منصور
5
(28 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده
تبریز - چهارراه منصور
تبریز - چهارراه منصور
تبریز - چهارراه منصور
دکتر مرضیه حسینی - مشاور، روانشناس
5
(20 امتیاز)
تبریز - چهارراه منصور
5
(20 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج
تبریز - چهارراه منصور
تبریز - چهارراه منصور
تبریز - چهارراه منصور
دکتر کامروز فتحی - مشاور، روانشناس
4.7
(3 امتیاز)
تبریز - پاستور جدید
4.7
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور تحصیلی مشاور فردی
تبریز - پاستور جدید
تبریز - پاستور جدید
تبریز - پاستور جدید
الهه عبابافی - مشاور، روانشناس
جدید
تبریز - اول 17 شهریور جدید
جدید
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر
تبریز - اول 17 شهریور جدید
تبریز - اول 17 شهریور جدید
تبریز - اول 17 شهریور جدید
شادی منعم - مشاور، روانشناس
4.7
(29 امتیاز)

شادی منعم

4.7
(29 امتیاز)
تبریز - گلباد
4.7
(29 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست زوج درمانگر مشاور فردی
تبریز - گلباد
تبریز - گلباد
تبریز - گلباد
دکتر شبنم مشحونی - مشاور، روانشناس
4.8
(45 امتیاز)

دکتر شبنم مشحونی

4.8
(45 امتیاز)
تبریز - خیابان باغشمال
4.8
(45 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور خانواده
تبریز - خیابان باغشمال
تبریز - خیابان باغشمال
تبریز - خیابان باغشمال
دکتر شروین زنجانی - مشاور، روانشناس
4.8
(32 امتیاز)
تبریز - چهارراه آبرسان
4.8
(32 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی روان درمانگر
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
دکتر زهرا یوسفی - مشاور، روانشناس
4.6
(22 امتیاز)

دکتر زهرا یوسفی

4.6
(22 امتیاز)
تبریز - خیابان امام (چهارراه آبرسان)
4.6
(22 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر
تبریز - خیابان امام (چهارراه آبرسان)
تبریز - خیابان امام (چهارراه آبرسان)
تبریز - خیابان امام (چهارراه آبرسان)
رقیه خدایی بیرامی - مشاور، روانشناس
5
(11 امتیاز)
تبریز - خیابان باغشمال
5
(11 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
تبریز - خیابان باغشمال
تبریز - خیابان باغشمال
تبریز - خیابان باغشمال
پونه اروانه - مشاور، روانشناس
4.8
(103 امتیاز)

پونه اروانه

4.8
(103 امتیاز)
تبریز - خیابان باغشمال
4.8
(103 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر مشاور ازدواج
تبریز - خیابان باغشمال
تبریز - خیابان باغشمال
تبریز - خیابان باغشمال
محمدرضا بهرامی - مشاور، روانشناس
4.9
(21 امتیاز)

محمدرضا بهرامی

4.9
(21 امتیاز)
تبریز - خیابان آزادی
4.9
(21 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی زوج درمانگر روان درمانگر مشاور فردی
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
دکتر مینا خیری آباد - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)
تبریز - پاستور جدید
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس بالینی
تبریز - پاستور جدید
تبریز - پاستور جدید
تبریز - پاستور جدید
دکتر صدیقه جعفری - مشاور، روانشناس
5
(17 امتیاز)
تبریز - چایکنار جنوبی
5
(17 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج روانشناس نوجوان مشاور تحصیلی مشاور فردی
تبریز - چایکنار جنوبی
تبریز - چایکنار جنوبی
تبریز - چایکنار جنوبی
زهرا افسری - مشاور، روانشناس
4.7
(38 امتیاز)

زهرا افسری

4.7
(38 امتیاز)
تبریز - خیابان هفده شهریور جدید
4.7
(38 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی زوج درمانگر نوروفیدبک، نوروتراپیست مشاور فردی
تبریز - خیابان هفده شهریور جدید
تبریز - خیابان هفده شهریور جدید
تبریز - خیابان هفده شهریور جدید
رقیه وحیدی - مشاور، روانشناس
4.8
(49 امتیاز)

رقیه وحیدی

4.8
(49 امتیاز)
تبریز - خیابان آزادی
4.8
(49 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
مینو جعفری - مشاور، روانشناس
4.8
(17 امتیاز)

مینو جعفری

4.8
(17 امتیاز)
تبریز - ولیعصر
4.8
(17 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج
تبریز - ولیعصر
تبریز - ولیعصر
تبریز - ولیعصر
سعید بهجت - مشاور، روانشناس
4.9
(38 امتیاز)

سعید بهجت

4.9
(38 امتیاز)
تبریز - خیابان پاستور جدید
4.9
(38 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی مشاور ازدواج
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
پروین طبقچی نوبهار - مشاور، روانشناس
5
(7 امتیاز)
تبریز - 17 شهریورجدید
5
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس بالینی مشاور خانواده
تبریز - 17 شهریورجدید
تبریز - 17 شهریورجدید
تبریز - 17 شهریورجدید
آمنه (زیبا) زردی نهر - مشاور، روانشناس
4.9
(37 امتیاز)
تبریز - ولیعصر
4.9
(37 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی
تبریز - ولیعصر
تبریز - ولیعصر
تبریز - ولیعصر
هانیه سیدحسینی - مشاور، روانشناس
5
(56 امتیاز)

هانیه سیدحسینی

5
(56 امتیاز)
تبریز - چهارراه آبرسان
5
(56 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور فردی
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
تبریز - چهارراه آبرسان
الهام عابدی دیزناب - مشاور، روانشناس
4.7
(7 امتیاز)
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
4.7
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده سکس تراپیست نوروفیدبک، نوروتراپیست
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
تبریز - خیابان 17 شهریور جدید
قدرت برزگر - مشاور، روانشناس
5
(15 امتیاز)

قدرت برزگر

5
(15 امتیاز)
تبریز - شهرک نور
5
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور فردی مشاور خانواده روان درمانگر
تبریز - شهرک نور
تبریز - شهرک نور
تبریز - شهرک نور
زهرا غفاری شجاع - مشاور، روانشناس
5
(250 امتیاز)

زهرا غفاری شجاع

5
(250 امتیاز)
تبریز - چهارراه باغشمال
5
(250 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر زوج درمانگر مشاور ازدواج
تبریز - چهارراه باغشمال
تبریز - چهارراه باغشمال
تبریز - چهارراه باغشمال
مرضیه ستاری - مشاور، روانشناس
5
(4 امتیاز)

مرضیه ستاری

5
(4 امتیاز)
تبریز - میدان جهاد (نصفراه)
5
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر
تبریز - میدان جهاد (نصفراه)
تبریز - میدان جهاد (نصفراه)
تبریز - میدان جهاد (نصفراه)
دکتر سمیرا سلیمی نژاد - مشاور، روانشناس
5
(4 امتیاز)
تبریز - ولیعصر
5
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی مشاور خانواده
تبریز - ولیعصر
تبریز - ولیعصر
تبریز - ولیعصر
مینا شاپوران - مشاور، روانشناس
5
(17 امتیاز)

مینا شاپوران

5
(17 امتیاز)
تبریز - خیابان گلشهر
5
(17 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی روانشناس نوجوان روانشناس بالینی
تبریز - خیابان گلشهر
تبریز - خیابان گلشهر
تبریز - خیابان گلشهر
دکتر گلناز گلشن خلیلی - مشاور، روانشناس
4.5
(15 امتیاز)
تبریز - خیابان آزادی
4.5
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
تبریز - خیابان آزادی
دکتر هلن سراجیان مارالان - مشاور، روانشناس
5
(3 امتیاز)
تبریز - چهارراه باغشمال
5
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک روانشناس نوجوان نوروفیدبک، نوروتراپیست
تبریز - چهارراه باغشمال
تبریز - چهارراه باغشمال
تبریز - چهارراه باغشمال
دکتر رقیه ذوالرحیم - مشاور، روانشناس
4.7
(14 امتیاز)
تبریز - روبه روی بیمارستان شهدا
4.7
(14 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس کودک زوج درمانگر مشاور فردی
تبریز - روبه روی بیمارستان شهدا
تبریز - روبه روی بیمارستان شهدا
تبریز - روبه روی بیمارستان شهدا
دکتر محمود جبارزاده - مشاور، روانشناس
4.4
(28 امتیاز)
تبریز - 17 شهریور جدید
4.4
(28 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک مشاور خانواده مشاور فردی روانشناس نوجوان
تبریز - 17 شهریور جدید
تبریز - 17 شهریور جدید
تبریز - 17 شهریور جدید
پریسا مقیمی فام - مشاور، روانشناس
5
(21 امتیاز)
تبریز - خیابان پاستور جدید
5
(21 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور خانواده مشاور ازدواج
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
تبریز - خیابان پاستور جدید
وهاب اصل رحیمی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

وهاب اصل رحیمی

بدون امتیاز
تبریز - 17 شهریور جدید
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
تبریز - 17 شهریور جدید
تبریز - 17 شهریور جدید
تبریز - 17 شهریور جدید
الهام سینایی - مشاور، روانشناس
4.7
(6 امتیاز)

الهام سینایی

4.7
(6 امتیاز)
تبریز - ولی عصر
4.7
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج مشاور تحصیلی مشاور خانواده
تبریز - ولی عصر
تبریز - ولی عصر
تبریز - ولی عصر
دکتر احد آهنگر - مشاور، روانشناس
3.6
(32 امتیاز)

دکتر احد آهنگر

3.6
(32 امتیاز)
تبریز - چهارراه باغشمال
3.6
(32 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج سکس تراپیست مشاور فردی
تبریز - چهارراه باغشمال
تبریز - چهارراه باغشمال
تبریز - چهارراه باغشمال
فاطمه رحیمی - مشاور، روانشناس
4.9
(11 امتیاز)

فاطمه رحیمی

4.9
(11 امتیاز)
تبریز - لاله غربی
4.9
(11 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک روانشناس کودکان استثنایی
تبریز - لاله غربی
تبریز - لاله غربی
تبریز - لاله غربی
ابوالفضل صفری - مشاور، روانشناس
4.7
(12 امتیاز)

ابوالفضل صفری

4.7
(12 امتیاز)
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
4.7
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی زوج درمانگر روانشناس نوجوان
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
تبریز - ۱۷ شهریور جدید
آرزو راوش - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)

آرزو راوش

5
(2 امتیاز)
تبریز - چهارراه منصور
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
تبریز - چهارراه منصور
تبریز - چهارراه منصور
تبریز - چهارراه منصور
دکتر نعیمه یوسفی شهیر - مشاور، روانشناس
4.3
(13 امتیاز)
تبریز - ایل گلی
4.3
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور تحصیلی مشاور فردی
تبریز - ایل گلی
تبریز - ایل گلی
تبریز - ایل گلی
مریم آذر - مشاور، روانشناس
5
(18 امتیاز)

مریم آذر

5
(18 امتیاز)
تبریز - مرکز مشاوره اجتماعی بیمارستان ولیعصر
5
(18 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان روان درمانگر مشاور ازدواج
تبریز - مرکز مشاوره اجتماعی بیمارستان ولیعصر
تبریز - مرکز مشاوره اجتماعی بیمارستان ولیعصر
تبریز - مرکز مشاوره اجتماعی بیمارستان ولیعصر
لیلا پاکروح - مشاور، روانشناس
4.7
(25 امتیاز)

لیلا پاکروح

4.7
(25 امتیاز)
تبریز - چهارراه منصور
4.7
(25 امتیاز)
مشاور، روانشناسنوروفیدبک، نوروتراپیست زوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی
تبریز - چهارراه منصور
تبریز - چهارراه منصور
تبریز - چهارراه منصور
شفیقه طالب زاده - مشاور، روانشناس
4.3
(20 امتیاز)

شفیقه طالب زاده

4.3
(20 امتیاز)
تبریز - هفده شهریور
4.3
(20 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی روانشناس نوجوان
تبریز - هفده شهریور
تبریز - هفده شهریور
تبریز - هفده شهریور
دکتر رضا حسین خانی - مشاور، روانشناس
3.9
(7 امتیاز)
تبریز - خیابان شمس تبریزی
3.9
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی مشاور ازدواج مشاور ترک اعتیاد
تبریز - خیابان شمس تبریزی
تبریز - خیابان شمس تبریزی
تبریز - خیابان شمس تبریزی
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به مشاور فردی دارند؟

افرادی به مشاور فردی نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین مشاور فردی پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به مشاور فردی مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین مشاور فردی و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های مشاور فردی حرفه‌ای در تبریز چیست؟

یک مشاور فردی حرفه‌ای در تبریز مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در تبریز دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک مشاور فردی خوب است.
بهترین مشاور فردی تبریز چه ویژگی‌هایی دارد؟

این سوال درستی نیست؛ شما هیچ وقت نمی‌توانید بهترین مشاور فردی را پیدا کنید اما همیشه می‌توانید دنبال یک مشاور فردی خوب در تبریز باشید. یک مشاور فردی خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور و شنونده بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین مشاور فردی مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال مشاور فردی خوب در تبریز هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک مشاور فردی خوب در تبریز پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک مشاور فردی خوب در تبریز راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران تبریز را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس تبریز از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

بعضی افراد روانشناس و مشاور را یکی میدانند اما روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست متخصصان مشاور فردی تبریز را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 356 مشاور فردی در تبریز دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
آیا روانشناس دکتر است؟

این سوال به کرار پرسیده می‌شود اما از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانشناسان به این دلیل که در دانشکده پزشکی تحصیل نکردند، دکتر به حساب نمی‌آیند و دکتر روانشناس صرفا کسی است که دارای مدرک دکتری در رشته روانشناسی می‌باشد.
آیا مشاور فردی می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین مشاور فردی هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. مشاور فردی کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه مشاور فردی در تبریز چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک مشاور فردی در تبریز از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد مشاور فردی در تبریز دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان تبریز را دارد. در حال حاضر 356 مشاور فردی خوب از شهر تبریز با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی مشاور فردی خوب در تبریز در کدام شهرهای نزدیک مشاور فردی دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی مشاور فردی خوب در تبریز در شهرهای نزدیک مثل میانه به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور مشاور فردی خانم خوب در تبریز پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.