لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
2

روانشناس مشهد

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل اضطراب، افسردگی، وسواس، اعتیاد، مسائل زوجی و ارتباط و ازدواج، استرس، فوبیا، مشکلات جنسی و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین روانشناسان مشهد، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک مشاور، روانشناس خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

762 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسمشهد
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
فیلتر بر اساس شهر
(x مشهد)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
دکتر میترا امیرخانی - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)
مشهد - حاشیه بولوار سجاد
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
مشهد - حاشیه بولوار سجاد
مشهد - حاشیه بولوار سجاد
مشهد - حاشیه بولوار سجاد
رضا متولی - مشاور، روانشناس
5
(3 امتیاز)

رضا متولی

5
(3 امتیاز)
مشهد - احمداباد
5
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
مشهد - احمداباد
مشهد - احمداباد
مشهد - احمداباد
پریسا چمنی - مشاور، روانشناس
5
(7 امتیاز)

پریسا چمنی

5
(7 امتیاز)
مشهد - احمدآباد
5
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر
مشهد - احمدآباد
مشهد - احمدآباد
مشهد - احمدآباد
دکتر سمیه رحیمی - مشاور، روانشناس
4.6
(31 امتیاز)

دکتر سمیه رحیمی

4.6
(31 امتیاز)
مشهد - حاشیه بلوار سجاد
4.6
(31 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده
مشهد - حاشیه بلوار سجاد
مشهد - حاشیه بلوار سجاد
مشهد - حاشیه بلوار سجاد
راضیه خان تاج الدین - مشاور، روانشناس
4.5
(26 امتیاز)
مشهد - وکیل آباد ۱۹
4.5
(26 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان مشاور ازدواج مشاور خانواده
مشهد - وکیل آباد ۱۹
مشهد - وکیل آباد ۱۹
مشهد - وکیل آباد ۱۹
سوگند صابر - مشاور، روانشناس
5
(39 امتیاز)

سوگند صابر

5
(39 امتیاز)
مشهد - بلوار دانشجو
5
(39 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
مشهد - بلوار دانشجو
مشهد - بلوار دانشجو
مشهد - بلوار دانشجو
بهناز صداقت - مشاور، روانشناس
5
(11 امتیاز)

بهناز صداقت

5
(11 امتیاز)
مشهد - پنجراه سناباد
5
(11 امتیاز)
مشاور، روانشناسهیپنوتراپیست مشاور فردی
مشهد - پنجراه سناباد
مشهد - پنجراه سناباد
مشهد - پنجراه سناباد
فائزه سجادی راد - مشاور، روانشناس
4.3
(34 امتیاز)

فائزه سجادی راد

4.3
(34 امتیاز)
مشهد - بلوار وکیل آباد
4.3
(34 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج
مشهد - بلوار وکیل آباد
مشهد - بلوار وکیل آباد
مشهد - بلوار وکیل آباد
سعید شاد - مشاور، روانشناس
5
(20 امتیاز)

سعید شاد

5
(20 امتیاز)
مشهد - بلوار عبادی
5
(20 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور ترک اعتیاد مشاور خانواده سکس تراپیست
مشهد - بلوار عبادی
مشهد - بلوار عبادی
مشهد - بلوار عبادی
مهتاب راحتی - مشاور، روانشناس
4.6
(11 امتیاز)

مهتاب راحتی

4.6
(11 امتیاز)
مشهد - سناباد 32
4.6
(11 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
مشهد - سناباد 32
مشهد - سناباد 32
مشهد - سناباد 32
مریم صنعتی - مشاور، روانشناس
5
(23 امتیاز)

مریم صنعتی

5
(23 امتیاز)
مشهد - بلوار بعثت
5
(23 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانکاو مشاور فردی سکس تراپیست زوج درمانگر
مشهد - بلوار بعثت
مشهد - بلوار بعثت
مشهد - بلوار بعثت
مرضیه جهاندار - مشاور، روانشناس
5
(26 امتیاز)

مرضیه جهاندار

5
(26 امتیاز)
مشهد - پیروزی 66
5
(26 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج زوج درمانگر سکس تراپیست
مشهد - پیروزی 66
مشهد - پیروزی 66
مشهد - پیروزی 66
فائزه امانی - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)

فائزه امانی

5
(2 امتیاز)
مشهد - چهار راه ازاد شهر
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
مشهد - چهار راه ازاد شهر
مشهد - چهار راه ازاد شهر
مشهد - چهار راه ازاد شهر
هادی شاهینی - مشاور، روانشناس
5
(36 امتیاز)

هادی شاهینی

5
(36 امتیاز)
مشهد - نبش پیروزی 66
5
(36 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست مشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور ترک اعتیاد
مشهد - نبش پیروزی 66
مشهد - نبش پیروزی 66
مشهد - نبش پیروزی 66
آتوسا توکلی - مشاور، روانشناس
4.9
(49 امتیاز)

آتوسا توکلی

4.9
(49 امتیاز)
مشهد - حاشیه‌ی بلوار استقلال
4.9
(49 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
مشهد - حاشیه‌ی بلوار استقلال
مشهد - حاشیه‌ی بلوار استقلال
مشهد - حاشیه‌ی بلوار استقلال
شراره ولی زاده - مشاور، روانشناس
5
(19 امتیاز)

شراره ولی زاده

5
(19 امتیاز)
مشهد - چهارراه آزادشهر
5
(19 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور توسعه فردی
مشهد - چهارراه آزادشهر
مشهد - چهارراه آزادشهر
مشهد - چهارراه آزادشهر
هادی رسولی - مشاور، روانشناس
5
(44 امتیاز)

هادی رسولی

5
(44 امتیاز)
مشهد - بلوار استقلال
5
(44 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
مشهد - بلوار استقلال
مشهد - بلوار استقلال
مشهد - بلوار استقلال
دکتر آزاده محمودی - مشاور، روانشناس
5
(7 امتیاز)
مشهد - بین پیروزی 32 و میدان حر
5
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس بالینی
مشهد - بین پیروزی 32 و میدان حر
مشهد - بین پیروزی 32 و میدان حر
مشهد - بین پیروزی 32 و میدان حر
زینب زاهد - مشاور، روانشناس
5
(7 امتیاز)

زینب زاهد

5
(7 امتیاز)
مشهد - سناباد 32
5
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک
مشهد - سناباد 32
مشهد - سناباد 32
مشهد - سناباد 32
گیتی شیرمحمدیان - مشاور، روانشناس
4.4
(73 امتیاز)

گیتی شیرمحمدیان

4.4
(73 امتیاز)
مشهد - صیادشیرازی 7
4.4
(73 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور ازدواج
مشهد - صیادشیرازی 7
مشهد - صیادشیرازی 7
مشهد - صیادشیرازی 7
دکتر فائزه فکور - مشاور، روانشناس
4.8
(78 امتیاز)

دکتر فائزه فکور

4.8
(78 امتیاز)
مشهد - نبش الهیه 37
4.8
(78 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان روانشناس کودک
مشهد - نبش الهیه 37
مشهد - نبش الهیه 37
مشهد - نبش الهیه 37
هانیه هژبری ورانلو - مشاور، روانشناس
4.9
(11 امتیاز)
مشهد - بلوار دانشجو
4.9
(11 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانکاو روان درمانگر مشاور فردی روانشناس بالینی
مشهد - بلوار دانشجو
مشهد - بلوار دانشجو
مشهد - بلوار دانشجو
نسترن صادقی - مشاور، روانشناس
جدید
مشهد - نبش هاشمیه 13
جدید
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر مشاور ازدواج روانشناس بالینی
مشهد - نبش هاشمیه 13
مشهد - نبش هاشمیه 13
مشهد - نبش هاشمیه 13
فاطمه شماعی - مشاور، روانشناس
5
(180 امتیاز)

فاطمه شماعی

5
(180 امتیاز)
مشهد - ابن سینا 3
5
(180 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
مشهد - ابن سینا 3
مشهد - ابن سینا 3
مشهد - ابن سینا 3
نرگس مجتهدی فر - مشاور، روانشناس
5
(32 امتیاز)

نرگس مجتهدی فر

5
(32 امتیاز)
مشهد - بلوار معلم
5
(32 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی
مشهد - بلوار معلم
مشهد - بلوار معلم
مشهد - بلوار معلم
محمدحسین صبور حداد - مشاور، روانشناس
5
(43 امتیاز)
مشهد - بولوار وکیل اباد
5
(43 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
مشهد - بولوار وکیل اباد
مشهد - بولوار وکیل اباد
مشهد - بولوار وکیل اباد
منیژه آزاده مافی - مشاور، روانشناس
4.8
(19 امتیاز)

منیژه آزاده مافی

4.8
(19 امتیاز)
مشهد - بلوار وکیل آباد
4.8
(19 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
مشهد - بلوار وکیل آباد
مشهد - بلوار وکیل آباد
مشهد - بلوار وکیل آباد
فائزه نشاط - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)

فائزه نشاط

5
(1 امتیاز)
مشهد - خیابان احمد آباد
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر روانکاو
مشهد - خیابان احمد آباد
مشهد - خیابان احمد آباد
مشهد - خیابان احمد آباد
ساناز حیدری - مشاور، روانشناس
جدید
مشهد - خیابان احمد آباد
جدید
مشاور، روانشناسمشاور خانواده
مشهد - خیابان احمد آباد
مشهد - خیابان احمد آباد
مشهد - خیابان احمد آباد
هدیه ملکی - مشاور، روانشناس
5
(15 امتیاز)

هدیه ملکی

5
(15 امتیاز)
مشهد - بلوار استقلال
5
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر روانشناس بالینی
مشهد - بلوار استقلال
مشهد - بلوار استقلال
مشهد - بلوار استقلال
سمانه اختر مقدم - مشاور، روانشناس
5
(10 امتیاز)
مشهد - راهنمایی 20/1
5
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر
مشهد - راهنمایی 20/1
مشهد - راهنمایی 20/1
مشهد - راهنمایی 20/1
نازی دهستانی - مشاور، روانشناس
4.9
(12 امتیاز)

نازی دهستانی

4.9
(12 امتیاز)
مشهد - احمد آباد
4.9
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
مشهد - احمد آباد
مشهد - احمد آباد
مشهد - احمد آباد
دکتر الهام مهدیان فر - مشاور، روانشناس
4.7
(19 امتیاز)
مشهد - چهارراه دکترا
4.7
(19 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر
مشهد - چهارراه دکترا
مشهد - چهارراه دکترا
مشهد - چهارراه دکترا
زهرا صادقیان - مشاور، روانشناس
5
(14 امتیاز)

زهرا صادقیان

5
(14 امتیاز)
مشهد - نبش کلاهدوز 12
5
(14 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
مشهد - نبش کلاهدوز 12
مشهد - نبش کلاهدوز 12
مشهد - نبش کلاهدوز 12
عادله دهقانی زاده - مشاور، روانشناس
5
(15 امتیاز)
مشهد - خیابان احمدآباد 7
5
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج
مشهد - خیابان احمدآباد 7
مشهد - خیابان احمدآباد 7
مشهد - خیابان احمدآباد 7
سارا شاد - مشاور، روانشناس
4.6
(83 امتیاز)

سارا شاد

4.6
(83 امتیاز)
مشهد - حاشيه بلوار وكيل آباد
4.6
(83 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روان درمانگر
مشهد - حاشيه بلوار وكيل آباد
مشهد - حاشيه بلوار وكيل آباد
مشهد - حاشيه بلوار وكيل آباد
وحید نادی یزدی - مشاور، روانشناس
4.9
(14 امتیاز)

وحید نادی یزدی

4.9
(14 امتیاز)
مشهد - چهار راه آزادشهر
4.9
(14 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج
مشهد - چهار راه آزادشهر
مشهد - چهار راه آزادشهر
مشهد - چهار راه آزادشهر
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به روانشناس یا مشاور دارند؟

افرادی به روانشناس نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین روانشناس پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به روانشناس مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین روانشناس و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های روانشناس حرفه‌ای در مشهد چیست؟

یک روانشناس حرفه‌ای در مشهد مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در مشهد دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک روانشناس خوب است.
بهترین روانشناس مشهد چه ویژگی‌هایی دارد؟

این سوال درستی نیست؛ شما هیچ وقت نمی‌توانید بهترین روانشناس را پیدا کنید اما همیشه می‌توانید دنبال یک تراپیست خوب در مشهد باشید. یک روانشناس خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور، شنونده و راز نگهدار بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین روانشناس مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال روانشناس خوب در مشهد هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک روانشناس خوب در مشهد پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک روانشناس خوب در مشهد راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران مشهد را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس مشهد از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

بعضی افراد روانشناس و مشاور را یکی میدانند اما روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست روانشناسان مشهد را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 4492 مشاور و روانشناس در مشهد دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
آیا روانشناس دکتر است؟

سوالی که بعضا زیاد پرسیده می‌شود اما از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانشناسان به این دلیل که در دانشکده پزشکی تحصیل نکردند، دکتر به حساب نمی‌آیند و دکتر روانشناس صرفا کسی است که دارای مدرک دکتری در رشته روانشناسی می‌باشد.
آیا روانشناس می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین روانشناس هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه روانشناس در مشهد چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک مشاور یا روانشناس در مشهد از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد مشاور و روانشناس در مشهد دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان مشهد را دارد. در حال حاضر 4492 مشاور و روانشناس خوب از شهر مشهد با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی روانشناسان خوب در مشهد در کدام شهرهای نزدیک روانشناس دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی تراپیست خوب در مشهد در شهرهای نزدیک مثل تایباد به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور روانشناس خانم خوب در مشهد پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.