لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

مشاور خانواده در رشت

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل بهبود نوع روابط اعضا، حل تعارض اعضا که مبنای روانشناختی دارد، کاهش اثرات طلاق، تربیت فرزند، رفع خشونت خانگی و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین مشاوران خانواده رشت، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک مشاور خانواده خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

67 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسمشاور خانوادهرشت
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x مشاور خانواده)
فیلتر بر اساس شهر
(x رشت)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
مهرداد نامدار - مشاور، روانشناس
3.9
(26 امتیاز)

مهرداد نامدار

3.9
(26 امتیاز)
رشت - گلسار
3.9
(26 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روان درمانگر روانشناس بالینی مشاور ازدواج
رشت - گلسار
رشت - گلسار
رشت - گلسار
ماندانا پورسعید - مشاور، روانشناس
4.8
(30 امتیاز)

ماندانا پورسعید

4.8
(30 امتیاز)
رشت - خیابان نامجو
4.8
(30 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده
رشت - خیابان نامجو
رشت - خیابان نامجو
رشت - خیابان نامجو
منیژه حسنی پور فلاح - مشاور، روانشناس
5
(10 امتیاز)
رشت - ابتدای خیابان مطهری
5
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان روانشناس کودک مشاور خانواده مشاور ازدواج
رشت - ابتدای خیابان مطهری
رشت - ابتدای خیابان مطهری
رشت - ابتدای خیابان مطهری
محمود خلیلی نژاد - مشاور، روانشناس
4.9
(36 امتیاز)

محمود خلیلی نژاد

4.9
(36 امتیاز)
رشت - چهار راه گلسار
4.9
(36 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور خانواده مشاور تحصیلی
رشت - چهار راه گلسار
رشت - چهار راه گلسار
رشت - چهار راه گلسار
زهرا (محدثه) قربانی - مشاور، روانشناس
4.9
(22 امتیاز)
رشت - بعد از پل گاز (به سمت توشیبا)
4.9
(22 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی مشاور خانواده
رشت - بعد از پل گاز (به سمت توشیبا)
رشت - بعد از پل گاز (به سمت توشیبا)
رشت - بعد از پل گاز (به سمت توشیبا)
معصومه پوروزیری - مشاور، روانشناس
5
(12 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر روانشناس نوجوان مشاور فردی مشاور خانواده
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
شهناز سیروس - مشاور، روانشناس
4.8
(52 امتیاز)

شهناز سیروس

4.8
(52 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
4.8
(52 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده مشاور ازدواج مشاور فردی
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
محدثه فارسی شیجانی - مشاور، روانشناس
4.9
(34 امتیاز)
رشت - خیابان مطهری حاجی آباد
4.9
(34 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور ازدواج مشاور خانواده مشاور فردی
رشت - خیابان مطهری حاجی آباد
رشت - خیابان مطهری حاجی آباد
رشت - خیابان مطهری حاجی آباد
نوید بنی اسدی - مشاور، روانشناس
5
(86 امتیاز)

نوید بنی اسدی

5
(86 امتیاز)
رشت - میدان قلی‌پور
5
(86 امتیاز)
مشاور، روانشناسهیپنوتراپیست روانشناس ورزشی مشاور خانواده
رشت - میدان قلی‌پور
رشت - میدان قلی‌پور
رشت - میدان قلی‌پور
زینب شهبازی - مشاور، روانشناس
5
(112 امتیاز)

زینب شهبازی

5
(112 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(112 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور تحصیلی زوج درمانگر روانشناس نوجوان
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
دکتر نازیلا معین زاده - مشاور، روانشناس
5
(3 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور خانواده مشاور ازدواج
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
فروزان پلیانی - مشاور، روانشناس
5
(25 امتیاز)

فروزان پلیانی

5
(25 امتیاز)
رشت - پل بوسار
5
(25 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور خانواده مشاور توسعه فردی
رشت - پل بوسار
رشت - پل بوسار
رشت - پل بوسار
نسیبه عاشوری - مشاور، روانشناس
4.6
(95 امتیاز)

نسیبه عاشوری

4.6
(95 امتیاز)
رشت - بلوار سمیه
4.6
(95 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور خانواده روانشناس کودک
رشت - بلوار سمیه
رشت - بلوار سمیه
رشت - بلوار سمیه
حسام دادرس کلاشمی - مشاور، روانشناس
5
(14 امتیاز)
رشت - پل بوسار
5
(14 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده مشاور ازدواج مشاور فردی
رشت - پل بوسار
رشت - پل بوسار
رشت - پل بوسار
میلاد حسن نژاد - مشاور، روانشناس
4.7
(14 امتیاز)

میلاد حسن نژاد

4.7
(14 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
4.7
(14 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور تحصیلی مشاور خانواده مشاور ازدواج
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
ساناز محمودی - مشاور، روانشناس
4.7
(12 امتیاز)

ساناز محمودی

4.7
(12 امتیاز)
رشت - حاجی آباد
4.7
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک مشاور ازدواج مشاور خانواده
رشت - حاجی آباد
رشت - حاجی آباد
رشت - حاجی آباد
مروارید  ظریف پور - مشاور، روانشناس
3
(2 امتیاز)
رشت - خیابان معلم
3
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر
رشت - خیابان معلم
رشت - خیابان معلم
رشت - خیابان معلم
فریده کفیلی کسمایی - مشاور، روانشناس
4.9
(10 امتیاز)
رشت - گلسار
4.9
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور خانواده
رشت - گلسار
رشت - گلسار
رشت - گلسار
دکتر مقصود فقیرپور - مشاور، روانشناس
4.9
(8 امتیاز)
رشت - خیابان انقلاب
4.9
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر
رشت - خیابان انقلاب
رشت - خیابان انقلاب
رشت - خیابان انقلاب
طاهره ملک پور - مشاور، روانشناس
5
(13 امتیاز)

طاهره ملک پور

5
(13 امتیاز)
رشت - خیابان 17 شهریور
5
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روان درمانگر مشاور فردی مشاور خانواده
رشت - خیابان 17 شهریور
رشت - خیابان 17 شهریور
رشت - خیابان 17 شهریور
سیده صغری نوری رحیم آبادی - مشاور، روانشناس
4.9
(28 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
4.9
(28 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور خانواده
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
دکتر مرسده رفیعی - مشاور، روانشناس
5
(4 امتیاز)
رشت - خیابان نواب
5
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی مشاور تحصیلی مشاور ازدواج
رشت - خیابان نواب
رشت - خیابان نواب
رشت - خیابان نواب
زهرا بابایی مقدم - مشاور، روانشناس
4.8
(52 امتیاز)

زهرا بابایی مقدم

4.8
(52 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
4.8
(52 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده مشاور تحصیلی
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
دکتر آرزو غلامی - مشاور، روانشناس
4
(37 امتیاز)
رشت - گلسار
4
(37 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی مشاور ازدواج روانشناس نوجوان
رشت - گلسار
رشت - گلسار
رشت - گلسار
دکتر مرجان انتظاری - مشاور، روانشناس
5
(6 امتیاز)
رشت - پل بوسار به سمت قلی پور
5
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور خانواده
رشت - پل بوسار به سمت قلی پور
رشت - پل بوسار به سمت قلی پور
رشت - پل بوسار به سمت قلی پور
پریما یوسف پور مژدهی - مشاور، روانشناس
5
(6 امتیاز)
رشت - پل بوسار به سمت قلی پور
5
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور فردی
رشت - پل بوسار به سمت قلی پور
رشت - پل بوسار به سمت قلی پور
رشت - پل بوسار به سمت قلی پور
رامینا ذوالنوری - مشاور، روانشناس
5
(4 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس کودک
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
دکتر سیدعلی عدالت - مشاور، روانشناس
4.7
(27 امتیاز)
تنکابن - خیابان امام
4.7
(27 امتیاز)
مشاور، روانشناسهیپنوتراپیست مشاور خانواده روان درمانگر روانشناس بالینی
تنکابن - خیابان امام
تنکابن - خیابان امام
تنکابن - خیابان امام
بشرا افشار - مشاور، روانشناس
5
(8 امتیاز)

بشرا افشار

5
(8 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور تحصیلی مشاور خانواده روانشناس نوجوان
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
صمد نصراله زاده - مشاور، روانشناس
4.6
(14 امتیاز)

صمد نصراله زاده

4.6
(14 امتیاز)
رشت - خیابان لاکانی
4.6
(14 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک مشاور ترک اعتیاد مشاور خانواده روانشناس نوجوان
رشت - خیابان لاکانی
رشت - خیابان لاکانی
رشت - خیابان لاکانی
ماهرخ واحد خوش چهره - مشاور، روانشناس
5
(5 امتیاز)
رشت - خیابان لاکانی
5
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج
رشت - خیابان لاکانی
رشت - خیابان لاکانی
رشت - خیابان لاکانی
نیلوفر گل پور - مشاور، روانشناس
4.8
(28 امتیاز)

نیلوفر گل پور

4.8
(28 امتیاز)
رشت - خیابان نواب
4.8
(28 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده زوج درمانگر روانشناس بالینی
رشت - خیابان نواب
رشت - خیابان نواب
رشت - خیابان نواب
ندا اسمی زاده - مشاور، روانشناس
4.8
(18 امتیاز)

ندا اسمی زاده

4.8
(18 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
4.8
(18 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور ازدواج مشاور خانواده روانشناس کودکان استثنایی
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
نرگس کاولی - مشاور، روانشناس
5
(6 امتیاز)

نرگس کاولی

5
(6 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور خانواده
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
سارا شفیع زاده - مشاور، روانشناس
5
(22 امتیاز)

سارا شفیع زاده

5
(22 امتیاز)
رشت - میدان گاز
5
(22 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده
رشت - میدان گاز
رشت - میدان گاز
رشت - میدان گاز
فاطمه ربیعی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

فاطمه ربیعی

بدون امتیاز
رشت - خیابان سعدی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور خانواده
رشت - خیابان سعدی
رشت - خیابان سعدی
رشت - خیابان سعدی
دکتر سپیده برغندان - مشاور، روانشناس
4.9
(54 امتیاز)
رشت - خیابان سعدی
4.9
(54 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور خانواده
رشت - خیابان سعدی
رشت - خیابان سعدی
رشت - خیابان سعدی
میترا معادی - مشاور، روانشناس
5
(62 امتیاز)

میترا معادی

5
(62 امتیاز)
رشت - خیابان سعدی
5
(62 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر زوج درمانگر مشاور خانواده مشاور تحصیلی
رشت - خیابان سعدی
رشت - خیابان سعدی
رشت - خیابان سعدی
دکتر فاطمه مقصودلو - مشاور، روانشناس
5
(9 امتیاز)
رشت - فلکه گاز به سمت توشیبا
5
(9 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج نوروفیدبک، نوروتراپیست
رشت - فلکه گاز به سمت توشیبا
رشت - فلکه گاز به سمت توشیبا
رشت - فلکه گاز به سمت توشیبا
دکتر منیره حسن زاده - مشاور، روانشناس
4.3
(7 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
4.3
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور خانواده
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
محدثه صیادی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

محدثه صیادی

بدون امتیاز
رشت - پل بوسار
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروانشناس کودک مشاور خانواده
رشت - پل بوسار
رشت - پل بوسار
رشت - پل بوسار
طیبه رشیدی - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)

طیبه رشیدی

5
(1 امتیاز)
رشت - چهارراه میکاییل
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی مشاور ازدواج
رشت - چهارراه میکاییل
رشت - چهارراه میکاییل
رشت - چهارراه میکاییل
مریم نیساری - مشاور، روانشناس
5
(3 امتیاز)

مریم نیساری

5
(3 امتیاز)
رشت - خیابان امام خمینی
5
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی مشاور خانواده
رشت - خیابان امام خمینی
رشت - خیابان امام خمینی
رشت - خیابان امام خمینی
زهرا قلیزاده کساری - مشاور، روانشناس
4
(9 امتیاز)
رشت - خیابان لاکانی
4
(9 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی روان درمانگر
رشت - خیابان لاکانی
رشت - خیابان لاکانی
رشت - خیابان لاکانی
سیاوش پای گذار - مشاور، روانشناس
4.5
(8 امتیاز)

سیاوش پای گذار

4.5
(8 امتیاز)
رشت - گلسار
4.5
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور فردی مشاور تحصیلی
رشت - گلسار
رشت - گلسار
رشت - گلسار
فاطمه حسن نیا خمیرانی - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)
رشت - گلسار
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی مشاور تحصیلی
رشت - گلسار
رشت - گلسار
رشت - گلسار
دکتر بهمن اکبری - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

دکتر بهمن اکبری

بدون امتیاز
رشت - میدان گاز به سمت توشیبا
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور خانواده
رشت - میدان گاز به سمت توشیبا
رشت - میدان گاز به سمت توشیبا
رشت - میدان گاز به سمت توشیبا
حورا قربانی - مشاور، روانشناس
5
(4 امتیاز)

حورا قربانی

5
(4 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر روانشناس کودک روانشناس نوجوان
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به مشاور خانواده دارند؟

افرادی به مشاور خانواده نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین مشاور خانواده پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به مشاور خانواده مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین مشاور خانواده و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های مشاور خانواده حرفه‌ای در رشت چیست؟

یک مشاور خانواده حرفه‌ای در رشت مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در رشت دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک مشاور خانواده خوب است.
بهترین مشاور خانواده رشت چه ویژگی‌هایی دارد؟

این سوال درستی نیست؛ شما هیچ وقت نمی‌توانید بهترین مشاور خانواده را پیدا کنید اما همیشه می‌توانید دنبال یک مشاور خانواده خوب در رشت باشید. یک مشاور خانواده خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور و شنونده بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین مشاور خانواده مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال مشاور خانواده خوب در رشت هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک مشاور خانواده خوب در رشت پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک مشاور خانواده خوب در رشت راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران رشت را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس رشت از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

برای بعضی افراد عجیب است اگر بگوییم بین این دو تفاوت وجود دارد در واقع روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست متخصصان مشاور خانواده رشت را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 102 مشاور خانواده در رشت دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
آیا روانشناس دکتر است؟

این سوال به کرار پرسیده می‌شود اما از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانشناسان به این دلیل که در دانشکده پزشکی تحصیل نکردند، دکتر به حساب نمی‌آیند و دکتر روانشناس صرفا کسی است که دارای مدرک دکتری در رشته روانشناسی می‌باشد.
آیا مشاور خانواده می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین مشاور خانواده هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. مشاور خانواده کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه مشاور خانواده در رشت چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک مشاور خانواده در رشت از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد مشاور خانواده در رشت دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان رشت را دارد. در حال حاضر 102 مشاور خانواده خوب از شهر رشت با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی مشاور خانواده خوب در رشت در کدام شهرهای نزدیک مشاور خانواده دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی مشاور خانواده خوب در رشت در شهرهای نزدیک مثل کلاچای به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور مشاور خانواده خانم خوب در رشت پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.