لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
2

مشاور، روانشناس در رشت

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل اضطراب، افسردگی، وسواس، اعتیاد، مسائل زوجی و ارتباط و ازدواج، استرس، فوبیا، مشکلات جنسی و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین روانشناسان رشت، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک مشاور، روانشناس خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

271 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسرشت
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
فیلتر بر اساس شهر
(x رشت)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
زینب دستوریان - مشاور، روانشناس
5
(5 امتیاز)

زینب دستوریان

5
(5 امتیاز)
رشت - خیابان لاکانی
5
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی روانشناس نوجوان روانشناس کودک روانشناس سالمندان
رشت - خیابان لاکانی
رشت - خیابان لاکانی
رشت - خیابان لاکانی
آسیه نجف نژاد - مشاور، روانشناس
4.9
(36 امتیاز)

آسیه نجف نژاد

4.9
(36 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
4.9
(36 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
فاطمه امیدی - مشاور، روانشناس
5
(28 امتیاز)

فاطمه امیدی

5
(28 امتیاز)
رشت - فلکه قلی پور
5
(28 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور فردی
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
معصومه عاشوری - مشاور، روانشناس
5
(17 امتیاز)

معصومه عاشوری

5
(17 امتیاز)
رشت - میدان گاز به سمت توشیبا
5
(17 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی زوج درمانگر مشاور فردی
رشت - میدان گاز به سمت توشیبا
رشت - میدان گاز به سمت توشیبا
رشت - میدان گاز به سمت توشیبا
شادی سفیدکار - مشاور، روانشناس
4.8
(19 امتیاز)

شادی سفیدکار

4.8
(19 امتیاز)
رشت - فلکه قلی پور
4.8
(19 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
ماهرخ واحد خوش چهره - مشاور، روانشناس
5
(5 امتیاز)
رشت - خیابان لاکانی
5
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور فردی روانشناس بالینی
رشت - خیابان لاکانی
رشت - خیابان لاکانی
رشت - خیابان لاکانی
زینب شهبازی - مشاور، روانشناس
5
(156 امتیاز)

زینب شهبازی

5
(156 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(156 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور تحصیلی زوج درمانگر روانشناس نوجوان
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
فرشته کارآموز مشهدی - مشاور، روانشناس
5
(28 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(28 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
محمود خلیلی نژاد - مشاور، روانشناس
4.9
(36 امتیاز)

محمود خلیلی نژاد

4.9
(36 امتیاز)
رشت - چهار راه گلسار
4.9
(36 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور تحصیلی
رشت - چهار راه گلسار
رشت - چهار راه گلسار
رشت - چهار راه گلسار
صفا سرمد - مشاور، روانشناس
5
(47 امتیاز)

صفا سرمد

5
(47 امتیاز)
رشت - خیابان نامجو
5
(47 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی
رشت - خیابان نامجو
رشت - خیابان نامجو
رشت - خیابان نامجو
زهرا امان زاد - مشاور، روانشناس
4.8
(43 امتیاز)

زهرا امان زاد

4.8
(43 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
4.8
(43 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
دانیال علیزاده - مشاور، روانشناس
5
(14 امتیاز)

دانیال علیزاده

5
(14 امتیاز)
رشت - خیابان معلم
5
(14 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
رشت - خیابان معلم
رشت - خیابان معلم
رشت - خیابان معلم
خاطره شعبانی - مشاور، روانشناس
5
(4 امتیاز)

خاطره شعبانی

5
(4 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودکان استثنایی روانشناس نوجوان روانشناس کودک مشاور فردی
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
نرگس کاولی - مشاور، روانشناس
5
(7 امتیاز)

نرگس کاولی

5
(7 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
زهرا بابایی مقدم - مشاور، روانشناس
4.7
(63 امتیاز)

زهرا بابایی مقدم

4.7
(63 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
4.7
(63 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده روانشناس نوجوان
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
سیده لیلا ملکوتی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

سیده لیلا ملکوتی

بدون امتیاز
رشت - خیابان لاکانی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسروان درمانگر
رشت - خیابان لاکانی
رشت - خیابان لاکانی
رشت - خیابان لاکانی
بشرا احمدنیای بوساری - مشاور، روانشناس
4.7
(14 امتیاز)
رشت - چهار راه گلسار
4.7
(14 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان روانشناس کودک
رشت - چهار راه گلسار
رشت - چهار راه گلسار
رشت - چهار راه گلسار
زهرا لطفی ریزی - مشاور، روانشناس
4.5
(44 امتیاز)

زهرا لطفی ریزی

4.5
(44 امتیاز)
رشت - خیابان نواب
4.5
(44 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک
رشت - خیابان نواب
رشت - خیابان نواب
رشت - خیابان نواب
فریبا احمدی - مشاور، روانشناس
4.8
(88 امتیاز)

فریبا احمدی

4.8
(88 امتیاز)
رشت - فلکه قلی پور
4.8
(88 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانکاو روان درمانگر
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
عامر فیضی - مشاور، روانشناس
5
(6 امتیاز)

عامر فیضی

5
(6 امتیاز)
رشت - خیابان نواب
5
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور تحصیلی مشاور فردی
رشت - خیابان نواب
رشت - خیابان نواب
رشت - خیابان نواب
زهره فاریاب - مشاور، روانشناس
4.9
(36 امتیاز)

زهره فاریاب

4.9
(36 امتیاز)
رشت - خیابان انقلاب (حاجی آباد)
4.9
(36 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر
رشت - خیابان انقلاب (حاجی آباد)
رشت - خیابان انقلاب (حاجی آباد)
رشت - خیابان انقلاب (حاجی آباد)
سوزان پوراحمدی - مشاور، روانشناس
5
(44 امتیاز)

سوزان پوراحمدی

5
(44 امتیاز)
رشت - چهاراه گلسار
5
(44 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج
رشت - چهاراه گلسار
رشت - چهاراه گلسار
رشت - چهاراه گلسار
محمد مظلومی راد - مشاور، روانشناس
4.9
(38 امتیاز)

محمد مظلومی راد

4.9
(38 امتیاز)
رشت - خیابان امام خمینی
4.9
(38 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
رشت - خیابان امام خمینی
رشت - خیابان امام خمینی
رشت - خیابان امام خمینی
محدثه پورخیابی - مشاور، روانشناس
5
(27 امتیاز)

محدثه پورخیابی

5
(27 امتیاز)
رشت - پل بوسار به سمت قلی پور
5
(27 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
رشت - پل بوسار به سمت قلی پور
رشت - پل بوسار به سمت قلی پور
رشت - پل بوسار به سمت قلی پور
نوید بنی اسدی - مشاور، روانشناس
5
(87 امتیاز)

نوید بنی اسدی

5
(87 امتیاز)
رشت - میدان قلی‌پور
5
(87 امتیاز)
مشاور، روانشناسهیپنوتراپیست روانشناس ورزشی مشاور خانواده
رشت - میدان قلی‌پور
رشت - میدان قلی‌پور
رشت - میدان قلی‌پور
مروارید  ظریف پور - مشاور، روانشناس
4.4
(8 امتیاز)
رشت - خیابان معلم
4.4
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر
رشت - خیابان معلم
رشت - خیابان معلم
رشت - خیابان معلم
هاله رامتین فر - مشاور، روانشناس
4.7
(182 امتیاز)

هاله رامتین فر

4.7
(182 امتیاز)
رشت - فلکه قلی پور
4.7
(182 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست مشاور فردی زوج درمانگر
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
زهرا نشاط - مشاور، روانشناس
4.9
(92 امتیاز)

زهرا نشاط

4.9
(92 امتیاز)
رشت - فلکه قلی پور
4.9
(92 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان روانشناس کودک زوج درمانگر
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
لیلا حضرتی - مشاور، روانشناس
4.6
(55 امتیاز)

لیلا حضرتی

4.6
(55 امتیاز)
رشت - پل بوسار
4.6
(55 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج روانشناس نوجوان زوج درمانگر روانکاو
رشت - پل بوسار
رشت - پل بوسار
رشت - پل بوسار
فاطمه پریوش کسرائیان - مشاور، روانشناس
5
(16 امتیاز)
رشت - خیابان امام خمینی
5
(16 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
رشت - خیابان امام خمینی
رشت - خیابان امام خمینی
رشت - خیابان امام خمینی
لیدا فلاح ذبیحی - مشاور، روانشناس
5
(13 امتیاز)
رشت - فلکه گاز
5
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی روانشناس بالینی
رشت - فلکه گاز
رشت - فلکه گاز
رشت - فلکه گاز
ندا نجفی سهل آبادی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز
رشت - چهارراه گلسار
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
نیلوفر گل پور - مشاور، روانشناس
4.8
(36 امتیاز)

نیلوفر گل پور

4.8
(36 امتیاز)
رشت - خیابان نواب
4.8
(36 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر روانشناس بالینی مشاور فردی
رشت - خیابان نواب
رشت - خیابان نواب
رشت - خیابان نواب
آرش حمیدی - مشاور، روانشناس
5
(3 امتیاز)

آرش حمیدی

5
(3 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده مشاور فردی مشاور ازدواج
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
فرشته هاشمی - مشاور، روانشناس
5
(15 امتیاز)

فرشته هاشمی

5
(15 امتیاز)
رشت - فلکه گاز
5
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور تحصیلی روانشناس نوجوان
رشت - فلکه گاز
رشت - فلکه گاز
رشت - فلکه گاز
ستاره فتحی - مشاور، روانشناس
4.3
(37 امتیاز)

ستاره فتحی

4.3
(37 امتیاز)
رشت - خیابان سعدی
4.3
(37 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر روانشناس کودک مشاور فردی
رشت - خیابان سعدی
رشت - خیابان سعدی
رشت - خیابان سعدی
فریما علی نیا - مشاور، روانشناس
4.8
(27 امتیاز)

فریما علی نیا

4.8
(27 امتیاز)
رشت - مطهری
4.8
(27 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
رشت - مطهری
رشت - مطهری
رشت - مطهری
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به روانشناس یا مشاور دارند؟

افرادی به روانشناس نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین روانشناس پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به روانشناس مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین روانشناس و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های روانشناس حرفه‌ای در رشت چیست؟

یک روانشناس حرفه‌ای در رشت مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در رشت دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک روانشناس خوب است.
بهترین روانشناس رشت چه ویژگی‌هایی دارد؟

این سوال درستی نیست؛ شما هیچ وقت نمی‌توانید بهترین روانشناس را پیدا کنید اما همیشه می‌توانید دنبال یک تراپیست خوب در رشت باشید. یک روانشناس خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور، شنونده و راز نگهدار بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین روانشناس مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال روانشناس خوب در رشت هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک روانشناس خوب در رشت پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک روانشناس خوب در رشت راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران رشت را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس رشت از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

برای بعضی افراد عجیب است اگر بگوییم بین این دو تفاوت وجود دارد در واقع روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست روانشناسان رشت را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 1630 مشاور و روانشناس در رشت دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
آیا روانشناس می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین روانشناس هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه روانشناس در رشت چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک مشاور یا روانشناس در رشت از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد مشاور و روانشناس در رشت دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان رشت را دارد. در حال حاضر 1630 مشاور و روانشناس خوب از شهر رشت با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی روانشناسان خوب در رشت در کدام شهرهای نزدیک روانشناس دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی تراپیست خوب در رشت در شهرهای نزدیک مثل سیاهکل به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور روانشناس خانم خوب در رشت پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.