لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
2

مشاور، روانشناس در رشت

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل اضطراب، افسردگی، وسواس، اعتیاد، مسائل زوجی و ارتباط و ازدواج، استرس، فوبیا، مشکلات جنسی و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین روانشناسان رشت، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک مشاور، روانشناس خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

265 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسرشت
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
فیلتر بر اساس شهر
(x رشت)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
زهرا نشاط - مشاور، روانشناس
4.9
(65 امتیاز)

زهرا نشاط

4.9
(65 امتیاز)
رشت - فلکه قلی پور
4.9
(65 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان روانشناس کودک زوج درمانگر
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
ماندانا پورسعید - مشاور، روانشناس
4.8
(30 امتیاز)

ماندانا پورسعید

4.8
(30 امتیاز)
رشت - خیابان نامجو
4.8
(30 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده
رشت - خیابان نامجو
رشت - خیابان نامجو
رشت - خیابان نامجو
زهرا بابایی مقدم - مشاور، روانشناس
4.9
(51 امتیاز)

زهرا بابایی مقدم

4.9
(51 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
4.9
(51 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده روانشناس نوجوان مشاور تحصیلی
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
زهره فاریاب - مشاور، روانشناس
4.9
(36 امتیاز)

زهره فاریاب

4.9
(36 امتیاز)
رشت - خیابان انقلاب (حاجی آباد)
4.9
(36 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر
رشت - خیابان انقلاب (حاجی آباد)
رشت - خیابان انقلاب (حاجی آباد)
رشت - خیابان انقلاب (حاجی آباد)
ندا نجفی سهل آبادی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز
رشت - چهارراه گلسار
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسمشاور فردی
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
زهرا امان زاد - مشاور، روانشناس
4.9
(41 امتیاز)

زهرا امان زاد

4.9
(41 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
4.9
(41 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
فاطمه عباسیان - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)

فاطمه عباسیان

5
(2 امتیاز)
رشت - رشتیان
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک مشاور فردی روانشناس نوجوان
رشت - رشتیان
رشت - رشتیان
رشت - رشتیان
سوزان پوراحمدی - مشاور، روانشناس
5
(43 امتیاز)

سوزان پوراحمدی

5
(43 امتیاز)
رشت - چهاراه گلسار
5
(43 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج
رشت - چهاراه گلسار
رشت - چهاراه گلسار
رشت - چهاراه گلسار
ساناز محمودی - مشاور، روانشناس
4.7
(12 امتیاز)

ساناز محمودی

4.7
(12 امتیاز)
رشت - حاجی آباد
4.7
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک مشاور ازدواج مشاور خانواده
رشت - حاجی آباد
رشت - حاجی آباد
رشت - حاجی آباد
دکتر علیرضا نظام دوست - مشاور، روانشناس
4.3
(11 امتیاز)
رشت - حاجی آباد
4.3
(11 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر مشاور خانواده زوج درمانگر
رشت - حاجی آباد
رشت - حاجی آباد
رشت - حاجی آباد
هاله رامتین فر - مشاور، روانشناس
4.7
(146 امتیاز)

هاله رامتین فر

4.7
(146 امتیاز)
رشت - فلکه قلی پور
4.7
(146 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست روان درمانگر زوج درمانگر مشاور فردی
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
مونا لطیف - مشاور، روانشناس
4.9
(16 امتیاز)

مونا لطیف

4.9
(16 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
4.9
(16 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
صفا سرمد - مشاور، روانشناس
5
(41 امتیاز)

صفا سرمد

5
(41 امتیاز)
رشت - چهارراه توتونکاران
5
(41 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر زوج درمانگر
رشت - چهارراه توتونکاران
رشت - چهارراه توتونکاران
رشت - چهارراه توتونکاران
فاطمه امیدی - مشاور، روانشناس
5
(27 امتیاز)

فاطمه امیدی

5
(27 امتیاز)
رشت - فلکه قلی پور
5
(27 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور فردی
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
وحید پرحلم - مشاور، روانشناس
5
(14 امتیاز)

وحید پرحلم

5
(14 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(14 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور تحصیلی مشاور ترک اعتیاد
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
محمد مظلومی راد - مشاور، روانشناس
5
(35 امتیاز)
رشت - خیابان امام خمینی
5
(35 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
رشت - خیابان امام خمینی
رشت - خیابان امام خمینی
رشت - خیابان امام خمینی
لیلا حضرتی - مشاور، روانشناس
4.6
(49 امتیاز)

لیلا حضرتی

4.6
(49 امتیاز)
رشت - پل بوسار
4.6
(49 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج روانشناس نوجوان زوج درمانگر روان درمانگر
رشت - پل بوسار
رشت - پل بوسار
رشت - پل بوسار
جواد رجبی - مشاور، روانشناس
4.9
(51 امتیاز)

جواد رجبی

4.9
(51 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
4.9
(51 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی سکس تراپیست روان درمانگر
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
نوید عابدی - مشاور، روانشناس
4.8
(42 امتیاز)

نوید عابدی

4.8
(42 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
4.8
(42 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
دانیال علیزاده - مشاور، روانشناس
5
(7 امتیاز)
رشت - خیابان معلم
5
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
رشت - خیابان معلم
رشت - خیابان معلم
رشت - خیابان معلم
محمود خلیلی نژاد - مشاور، روانشناس
4.9
(36 امتیاز)

محمود خلیلی نژاد

4.9
(36 امتیاز)
رشت - چهار راه گلسار
4.9
(36 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور خانواده مشاور تحصیلی
رشت - چهار راه گلسار
رشت - چهار راه گلسار
رشت - چهار راه گلسار
زهرا لطفی ریزی - مشاور، روانشناس
4.7
(40 امتیاز)

زهرا لطفی ریزی

4.7
(40 امتیاز)
رشت - خیابان نواب
4.7
(40 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک
رشت - خیابان نواب
رشت - خیابان نواب
رشت - خیابان نواب
زهرا (محدثه) قربانی - مشاور، روانشناس
4.9
(22 امتیاز)
رشت - بعد از پل گاز (به سمت توشیبا)
4.9
(22 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی مشاور خانواده
رشت - بعد از پل گاز (به سمت توشیبا)
رشت - بعد از پل گاز (به سمت توشیبا)
رشت - بعد از پل گاز (به سمت توشیبا)
منیژه حسنی پور فلاح - مشاور، روانشناس
5
(10 امتیاز)
رشت - ابتدای خیابان مطهری
5
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان روانشناس کودک مشاور خانواده مشاور ازدواج
رشت - ابتدای خیابان مطهری
رشت - ابتدای خیابان مطهری
رشت - ابتدای خیابان مطهری
دکتر طناز جاهد - مشاور، روانشناس
3
(2 امتیاز)
رشت - خيابان نواب
3
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
رشت - خيابان نواب
رشت - خيابان نواب
رشت - خيابان نواب
محدثه فارسی شیجانی - مشاور، روانشناس
4.9
(32 امتیاز)
رشت - خیابان مطهری حاجی آباد
4.9
(32 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور ازدواج مشاور خانواده مشاور فردی
رشت - خیابان مطهری حاجی آباد
رشت - خیابان مطهری حاجی آباد
رشت - خیابان مطهری حاجی آباد
دکتر سیدعلی عدالت - مشاور، روانشناس
4.7
(27 امتیاز)
تنکابن - خیابان امام
4.7
(27 امتیاز)
مشاور، روانشناسهیپنوتراپیست مشاور خانواده روان درمانگر روانشناس بالینی
تنکابن - خیابان امام
تنکابن - خیابان امام
تنکابن - خیابان امام
رویا رخساری - مشاور، روانشناس
5
(26 امتیاز)

رویا رخساری

5
(26 امتیاز)
رشت - گلسار
5
(26 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور تحصیلی روانشناس نوجوان
رشت - گلسار
رشت - گلسار
رشت - گلسار
دکتر نگین هوشیان - مشاور، روانشناس
4.9
(57 امتیاز)

دکتر نگین هوشیان

4.9
(57 امتیاز)
رشت - میدان گاز
4.9
(57 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی مشاور فردی
رشت - میدان گاز
رشت - میدان گاز
رشت - میدان گاز
زینب شهبازی - مشاور، روانشناس
5
(88 امتیاز)

زینب شهبازی

5
(88 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(88 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور تحصیلی زوج درمانگر روانشناس نوجوان
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
مروارید  ظریف پور - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)
رشت - خیابان معلم
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر
رشت - خیابان معلم
رشت - خیابان معلم
رشت - خیابان معلم
نیما دهپور - مشاور، روانشناس
5
(5 امتیاز)

نیما دهپور

5
(5 امتیاز)
رشت - گلسار
5
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی
رشت - گلسار
رشت - گلسار
رشت - گلسار
نسیبه عاشوری - مشاور، روانشناس
4.6
(89 امتیاز)

نسیبه عاشوری

4.6
(89 امتیاز)
رشت - بلوار سمیه
4.6
(89 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور خانواده زوج درمانگر روانشناس کودک
رشت - بلوار سمیه
رشت - بلوار سمیه
رشت - بلوار سمیه
فریما علی نیا - مشاور، روانشناس
4.8
(27 امتیاز)

فریما علی نیا

4.8
(27 امتیاز)
رشت - مطهری
4.8
(27 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
رشت - مطهری
رشت - مطهری
رشت - مطهری
بشرا افشار - مشاور، روانشناس
5
(6 امتیاز)

بشرا افشار

5
(6 امتیاز)
رشت - چهارراه گلسار
5
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور تحصیلی مشاور خانواده روانشناس نوجوان
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
رشت - چهارراه گلسار
معصومه عاشوری - مشاور، روانشناس
5
(6 امتیاز)

معصومه عاشوری

5
(6 امتیاز)
رشت - میدان گاز به سمت توشیبا
5
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
رشت - میدان گاز به سمت توشیبا
رشت - میدان گاز به سمت توشیبا
رشت - میدان گاز به سمت توشیبا
شادی سفیدکار - مشاور، روانشناس
4.8
(19 امتیاز)

شادی سفیدکار

4.8
(19 امتیاز)
رشت - فلکه قلی پور
4.8
(19 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
رشت - فلکه قلی پور
طاهره ملک پور - مشاور، روانشناس
5
(13 امتیاز)

طاهره ملک پور

5
(13 امتیاز)
رشت - خیابان 17 شهریور
5
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روان درمانگر مشاور فردی مشاور خانواده
رشت - خیابان 17 شهریور
رشت - خیابان 17 شهریور
رشت - خیابان 17 شهریور
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به روانشناس یا مشاور دارند؟

افرادی به روانشناس نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین روانشناس پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به روانشناس مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین روانشناس و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های روانشناس حرفه‌ای در رشت چیست؟

یک روانشناس حرفه‌ای در رشت مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در رشت دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک روانشناس خوب است.
بهترین روانشناس رشت چه ویژگی‌هایی دارد؟

بیاید رو راست باشیم! بهترین روانشناس وجود ندارد اما همیشه می‌توانید دنبال یک روانشناس حرفه‌ای در رشت باشید. یک روانشناس خوب باید دلسوزی و همدلی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور، شنونده و راز نگهدار بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان کافی برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین روانشناس مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال روانشناس خوب در رشت هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک روانشناس خوب در رشت پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک روانشناس خوب در رشت راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران رشت را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس رشت از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

بعضی افراد روانشناس و مشاور را یکی میدانند اما روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست روانشناسان رشت را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 1594 مشاور و روانشناس در رشت دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
آیا روانشناس دکتر است؟

سوالی که بعضا زیاد پرسیده می‌شود اما از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانشناسان به این دلیل که در دانشکده پزشکی تحصیل نکردند، دکتر به حساب نمی‌آیند و دکتر روانشناس صرفا کسی است که دارای مدرک دکتری در رشته روانشناسی می‌باشد.
آیا روانشناس می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین روانشناس هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه روانشناس در رشت چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک مشاور یا روانشناس در رشت از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد مشاور و روانشناس در رشت دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان رشت را دارد. در حال حاضر 1594 مشاور و روانشناس خوب از شهر رشت با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی روانشناسان خوب در رشت در کدام شهرهای نزدیک روانشناس دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی تراپیست خوب در رشت در شهرهای نزدیک مثل لاهیجان به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور روانشناس خانم خوب در رشت پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.