لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

مشاور خانواده در اصفهان

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل بهبود نوع روابط اعضا، حل تعارض اعضا که مبنای روانشناختی دارد، کاهش اثرات طلاق، تربیت فرزند، رفع خشونت خانگی و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین مشاوران خانواده اصفهان، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک مشاور خانواده خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

139 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسمشاور خانوادهاصفهان
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x مشاور خانواده)
فیلتر بر اساس شهر
(x اصفهان)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
دکتر حسین رحیمی - مشاور، روانشناس
اصفهان - پل فلزی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور خانواده مشاور شغلی زوج درمانگر
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
الناز سجادی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
سیده زهره میرمرعشی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان امام خمینی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور خانواده زوج درمانگر مشاور فردی
اصفهان - خیابان امام خمینی
اصفهان - خیابان امام خمینی
اصفهان - خیابان امام خمینی
بهاره نکوئی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر سکس تراپیست مشاور فردی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
صفورا محمدی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور خانواده مشاور فردی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مارال طلاکوب - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان هزار جریب
مشاور، روانشناسروانشناس کودک مشاور فردی مشاور خانواده
اصفهان - خیابان هزار جریب
اصفهان - خیابان هزار جریب
اصفهان - خیابان هزار جریب
افسانه آقائی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خانه اصفهان
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج زوج درمانگر سکس تراپیست
اصفهان - خانه اصفهان
اصفهان - خانه اصفهان
اصفهان - خانه اصفهان
اعظم شفیعی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان نیکبخت
مشاور، روانشناسمشاور خانواده
اصفهان - خیابان نیکبخت
اصفهان - خیابان نیکبخت
اصفهان - خیابان نیکبخت
شیما آمیغ - مشاور، روانشناس
اصفهان - پل فلزی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی روانشناس کودک مشاور ازدواج
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
زهره علی بابایی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس کودک
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
مرتضی بهارلو - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی روانشناس نوجوان روانشناس کودک
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
محبوبه شیخ سجادیه - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان نیکبخت
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس نوجوان روانشناس کودک
اصفهان - خیابان نیکبخت
اصفهان - خیابان نیکبخت
اصفهان - خیابان نیکبخت
دکتر امیر کشاورز - مشاور، روانشناس
اصفهان - توحید میانی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی روان درمانگر روانکاو
اصفهان - توحید میانی
اصفهان - توحید میانی
اصفهان - توحید میانی
سارا صراف زاده - مشاور، روانشناس
اصفهان - پل فلزی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
رضوان سلطانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - هزار جریب
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی
اصفهان - هزار جریب
اصفهان - هزار جریب
اصفهان - هزار جریب
مریم موذنی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
دکتر ریحانه شجاعی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور خانواده زوج درمانگر سکس تراپیست
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
دکتر دلارام بلوچی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده زوج درمانگر
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
دکتر صدیقه شیروانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - میدان آزادی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - میدان آزادی
اصفهان - میدان آزادی
اصفهان - میدان آزادی
مرضیه فتحیان - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان طیب
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
عاطفه ریاحی فر - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان گلخانه
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان گلخانه
اصفهان - خیابان گلخانه
اصفهان - خیابان گلخانه
راحله کاردانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - چهارراه سپهسالار
مشاور، روانشناسمشاور خانواده
اصفهان - چهارراه سپهسالار
اصفهان - چهارراه سپهسالار
اصفهان - چهارراه سپهسالار
فاطمه علی عسگری - مشاور، روانشناس
اصفهان - اتوبان خرازی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج
اصفهان - اتوبان خرازی
اصفهان - اتوبان خرازی
اصفهان - اتوبان خرازی
مژگان سلیمانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مریم احمدی - مشاور، روانشناس
اصفهان - پل فلزی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی مشاور ترک اعتیاد سکس تراپیست
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
آرزو محمدی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شریعتی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج روانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
زهرا هلاکویی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور ازدواج مشاور خانواده مشاور فردی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
ندا حافظی - مشاور، روانشناس
اصفهان - بین سه راه سیمین و مفتح
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده مشاور ازدواج روانشناس نوجوان
اصفهان - بین سه راه سیمین و مفتح
اصفهان - بین سه راه سیمین و مفتح
اصفهان - بین سه راه سیمین و مفتح
سید صالح حسینی تشنیزی - مشاور، روانشناس
اصفهان - بلوار کشاورز
مشاور، روانشناسمشاور ترک اعتیاد مشاور خانواده مشاور ازدواج مشاور تحصیلی
اصفهان - بلوار کشاورز
اصفهان - بلوار کشاورز
اصفهان - بلوار کشاورز
شراره یزدان پناه - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
دکتر ندا عاصمی زواره - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان فلسطین
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس نوجوان روانشناس بالینی
اصفهان - خیابان فلسطین
اصفهان - خیابان فلسطین
اصفهان - خیابان فلسطین
مریم ربانی یکتا - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
فرهاد مکاریان پور - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان آپادانا اول
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور فردی زوج درمانگر مشاور خانواده
اصفهان - خیابان آپادانا اول
اصفهان - خیابان آپادانا اول
اصفهان - خیابان آپادانا اول
دکتر فهیمه رحمتی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
دکتر نیره آرین فر - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شریعتی شرقی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان شریعتی شرقی
اصفهان - خیابان شریعتی شرقی
اصفهان - خیابان شریعتی شرقی
دکتر سپیده ستار - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسسکس تراپیست زوج درمانگر مشاور خانواده روان درمانگر
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
فریبا خانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شریعتی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور خانواده مشاور فردی
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
محمدرضا یکتا - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان بزرگمهر
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده
اصفهان - خیابان بزرگمهر
اصفهان - خیابان بزرگمهر
اصفهان - خیابان بزرگمهر
پارسا کارخانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر روان درمانگر مشاور خانواده
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مریم اعلمی فر - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده روان درمانگر
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
دکتر نغمه خدامی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان آبشار دوم
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج مشاور خانواده مشاور تحصیلی
اصفهان - خیابان آبشار دوم
اصفهان - خیابان آبشار دوم
اصفهان - خیابان آبشار دوم
مهسا امینی - مشاور، روانشناس
اصفهان - فلکه ملک شهر
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور فردی مشاور خانواده
اصفهان - فلکه ملک شهر
اصفهان - فلکه ملک شهر
اصفهان - فلکه ملک شهر
سید محسن مومنی - مشاور، روانشناس
اصفهان - میدان آزادی
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور خانواده
اصفهان - میدان آزادی
اصفهان - میدان آزادی
اصفهان - میدان آزادی
دکتر فرزانه فروزان فر - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان آمادگاه
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور فردی مشاور خانواده روانشناس کودک
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
اصفهان - خیابان آمادگاه
زهرا صالحی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
زهرا دُری - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور فردی مشاور خانواده
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی

هر آنچه نیاز است راجع به مشاور، روانشناس بدانید

چگونه بهترین روانشناس اصفهان را پیدا کنم؟

این سوال درستی نیست؛ شما هیچ وقت نمی‌توانید بهترین روانشناس را پیدا کنید اما همیشه می‌توانید دنبال یک روانشناس خوب باشید. یک روانشناس خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به بیمار نشان دهد، همواره صبور و شنونده بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. رفتار و گفتار یک روانشناس خوب باید بسیار سنجیده و فردی راز نگهدار باشد. بهترین روانشناس ‌ها مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود هستند. اگر به دنبال روانشناس خوب در اصفهان هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.

چگونه یک روانشناس خوب در اصفهان پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک روانشناس خوب در اصفهان راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان اصفهان را پیدا کنیم.

هزینه روانشناس در اصفهان چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک روانشناس در اصفهان از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.

پزشک خوب چه تعداد روانشناس در اصفهان دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان اصفهان را دارد. در حال حاضر 139 روانشناس خوب از شهر اصفهان با پزشک خوب همکاری می‌کنند.

پزشک خوب علاوه بر معرفی روانشناس خوب در اصفهان در کدام شهرهای نزدیک روانشناس دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی روانشناس خوب در اصفهان در شهرهای نزدیک مثل کاشان,نجف آباد,آران و بیدگل,اردستان,بهارستان (اصفهان)  به معرفی بهترین روانشناس‌ها می پردازد.

چطور روانشناس‌ خانم خوب در اصفهان پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.

لیست روانشناسان اصفهان را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 139 روانشناس در اصفهان دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.

 روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.

چه کسانی نیاز به روانشناس دارند؟

افرادی به روانشناس نیاز دارند که از اختلالات روحی و روانی رنج می‌برند؛ این افراد بیمارانی هستند که مشکلات و اختلالات روحی و روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. در واقع بیماری این افراد باید حتما توسط بهترین روانشناس پیگیری و درمان شود.

در چه مواردی باید به روانشناس مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین روانشناس و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.

تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

برای بعضی افراد عجیب است اگر بگوییم بین این دو تفاوت وجود دارد در واقع روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت افراد را دارد.

تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.

آیا روانشناس دکتر است؟

سوالی که بعضا زیاد پرسیده می‌شود اما از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانشناسان به این دلیل که در دانشکده پزشکی تحصیل نکردند، دکتر به حساب نمی‌آیند.

آیا روانشناس میتواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین روانشناس هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.

 

 

هر آنچه نیاز است راجع به مشاور خانواده بدانید

مشاوره خانواده

خانواده اولین پایگاه اجتماعی و اولین مدرسه ای است که ما از کودکی در آن رشد می کنیم. خانواده‌ای که در بدو تولد پیدا کرده‌ایم از اولین لحظات زندگی تا آخرین ثانیه آن بر همه جنبه‌‌های زندگی ما تاثیر بسیار مهمی می‌گذارد. بنابراین اطلاع داشتن از چگونگی کارکرد صحیح خانواده و افزایش مهارت های ارتباطی برای داشتن روابط سالم، از موارد پراهمیت به شمار می‌رود.

مشاوره خانواده یا خانواده درمانی یکی از انواع مداخلات رواندرمانی است و به منظور بررسی موارد خاصی طراحی شده است که بر سلامت و کارآئی خانواده تاثیر می‌گذارد. این درمان می‌تواند به خانواده‌ها در گذر از دورانی سخت، تحول های اساسی مثل آمدن فرزند جدید، ازدواج فرزندان، یا ورود عضوی جدید مثل عروس یا داماد و همچنین مسائل مربوط به سلامت رفتاری هر یک از اعضای خانواده کمک کند.

مشاور خانواده

مشاور خانواده یا درمانگر خانواده فردی است متخصص که برای بر عهده گرفتن نقش‌ مشاور خانواده باید به میزان زیادی آموزش ببیند، تحصیلات رسمی داشته باشد، و برای اطمینان از اینکه برای انجام وظیفه خود آماده است، امتحان دهد.

مشاوران خانواده ممکن است روش‌های درمانی مختلفی داشته باشند و برخی از تکنیک‌های درمانی را ترجیح دهند اما همه آنها موظف هستند حداقل تجربه کارکردن با موارد زیر داشته باشند:

مشکلات رفتاری کودکان و بزرگسالان، سوگ، افسردگی و اضطراب، خشونت خانگی

تعارضات زناشویی و همچنین سوء مصرف مواد زوجین یا هر یک از اعضای خانواده.

ویژگی های روانشناس خانواده

برای درمان مواردی که در بالا ذکر شد  و همچنین  سایر مسائل خانوادگی، یک خانواده درمانگر می‌بایست:

  • مشاهده و تحلیل نحوه و چگونگی برقراری ارتباط اعضا خانواده با یکدیگر
  • تشخیص و درمان اختلالات روانشناختی هر یک از اعضای خانواده از جمله افسردگی، اضطراب و وسواس
  • ارزیابی و حل مسائل مشکل ساز در رابطه میان اعضای خانواده
  • راهنمایی مراجعین در دوره های بحرانی زندگی مثل طلاق و خیانت
  • تاکید بر روشن شدن الگوهای مشکل ساز در رابطه و ارائه راه حل و رفع الگوهای مخرب
  • کمک به جایگزین رفتارهایی ناکارآمد با رفتارهای صحیح

فواید استفاده از مشاوره خانواده

  • پیشرفت در نحوه برقراری ارتباطات سالم
  • بهبود مهارت همدلی
  • بهبود توانایی حل مسئله و مشکلات
  • کاهش منازعات و بهبود مهارت‌های مدیریت خشم