لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
2

مشاور، روانشناس در اصفهان

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل اضطراب، افسردگی، وسواس، اعتیاد، مسائل زوجی و ارتباط و ازدواج، استرس، فوبیا، مشکلات جنسی و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین روانشناسان اصفهان، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک مشاور، روانشناس خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

473 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناساصفهان
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
فیلتر بر اساس شهر
(x اصفهان)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
مریم موذنی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
صدف کبیری - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان نیکبخت
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان نیکبخت
اصفهان - خیابان نیکبخت
اصفهان - خیابان نیکبخت
زهرا مستولی زاده - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان مرداویج
مشاور، روانشناسمشاور تحصیلی روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان مرداویج
اصفهان - خیابان مرداویج
اصفهان - خیابان مرداویج
زهرا صادق زاده - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
آرزو محمدی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شریعتی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج روانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
بهاره ربیعی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور فردی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مرتضی بهارلو - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی روانشناس نوجوان روانشناس کودک
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
دکتر هادی دهقانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان هزار جریب
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر
اصفهان - خیابان هزار جریب
اصفهان - خیابان هزار جریب
اصفهان - خیابان هزار جریب
طاهره موذنی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور خانواده
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مریم تیموری - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
مشاور، روانشناسروان درمانگر
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
نرگس دژکامی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان طیب
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
دکتر نغمه خدامی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان آبشار دوم
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج مشاور خانواده مشاور تحصیلی
اصفهان - خیابان آبشار دوم
اصفهان - خیابان آبشار دوم
اصفهان - خیابان آبشار دوم
سپیده دهقانی مطلق - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان نظر غربی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر
اصفهان - خیابان نظر غربی
اصفهان - خیابان نظر غربی
اصفهان - خیابان نظر غربی
شیما آمیغ - مشاور، روانشناس
اصفهان - پل فلزی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی روانشناس کودک مشاور ازدواج
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
سیده زهره میرمرعشی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان امام خمینی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور خانواده زوج درمانگر مشاور فردی
اصفهان - خیابان امام خمینی
اصفهان - خیابان امام خمینی
اصفهان - خیابان امام خمینی
ندا حافظی - مشاور، روانشناس
اصفهان - بین سه راه سیمین و مفتح
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده مشاور ازدواج روانشناس نوجوان
اصفهان - بین سه راه سیمین و مفتح
اصفهان - بین سه راه سیمین و مفتح
اصفهان - بین سه راه سیمین و مفتح
دکتر اعظم صالحی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان طیب
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر سکس تراپیست روانکاو
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
دکتر مریم رضایی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
دکتر معصومه محسنی اژیه - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی مشاور خانواده
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مارال طلاکوب - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان هزار جریب
مشاور، روانشناسروانشناس کودک مشاور فردی مشاور خانواده
اصفهان - خیابان هزار جریب
اصفهان - خیابان هزار جریب
اصفهان - خیابان هزار جریب
مهری انشایی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور فردی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
شهاب خاشعی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور ترک اعتیاد
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
دکتر شقایق کهریزی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید ميانی
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر زوج درمانگر مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان توحید ميانی
اصفهان - خیابان توحید ميانی
اصفهان - خیابان توحید ميانی
امینه بنائیان - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک مشاور تحصیلی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
افسانه آقائی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خانه اصفهان
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج زوج درمانگر سکس تراپیست
اصفهان - خانه اصفهان
اصفهان - خانه اصفهان
اصفهان - خانه اصفهان
اعظم شفیعی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان نیکبخت
مشاور، روانشناسمشاور خانواده
اصفهان - خیابان نیکبخت
اصفهان - خیابان نیکبخت
اصفهان - خیابان نیکبخت
مهدی هادیانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خيابان شيخ صدوق شمالي
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خيابان شيخ صدوق شمالي
اصفهان - خيابان شيخ صدوق شمالي
اصفهان - خيابان شيخ صدوق شمالي
دکتر حسین رحیمی - مشاور، روانشناس
اصفهان - پل فلزی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور خانواده مشاور شغلی زوج درمانگر
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
الناز سجادی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
بهاره نکوئی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر سکس تراپیست مشاور فردی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
محمد خدامی - مشاور، روانشناس
اصفهان - حد فاصل متروپل و چهارراه نظر
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - حد فاصل متروپل و چهارراه نظر
اصفهان - حد فاصل متروپل و چهارراه نظر
اصفهان - حد فاصل متروپل و چهارراه نظر
فائزه اسداله زاده - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
فاطمه رمضانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسروان درمانگر
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
فاطمه علی عسگری - مشاور، روانشناس
اصفهان - اتوبان خرازی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج
اصفهان - اتوبان خرازی
اصفهان - اتوبان خرازی
اصفهان - اتوبان خرازی
مریم ربانی یکتا - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
دکتر مهناز قطره سامانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان بزرگمهر
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک روانشناس نوجوان روان درمانگر
اصفهان - خیابان بزرگمهر
اصفهان - خیابان بزرگمهر
اصفهان - خیابان بزرگمهر
حمیده محمدی خشویی - مشاور، روانشناس
اصفهان - دروازه شیراز
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور خانواده مشاور فردی
اصفهان - دروازه شیراز
اصفهان - دروازه شیراز
اصفهان - دروازه شیراز
مژگان سلیمانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
دکتر کوروش سرای زاده - مشاور، روانشناس
اصفهان - ابتدای خیابان بزرگمهر
مشاور، روانشناسمشاور تحصیلی روانشناس نوجوان
اصفهان - ابتدای خیابان بزرگمهر
اصفهان - ابتدای خیابان بزرگمهر
اصفهان - ابتدای خیابان بزرگمهر
زهرا تائبی پور - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روان درمانگر
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
سارا صراف زاده - مشاور، روانشناس
اصفهان - پل فلزی
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور فردی مشاور خانواده
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
طیبه جمشیدی فارسانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید میانی
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی مشاور خانواده
اصفهان - خیابان توحید میانی
اصفهان - خیابان توحید میانی
اصفهان - خیابان توحید میانی
بهاره مرتضوی نسب - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
مشاور، روانشناسروانکاو روان درمانگر
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی

هر آنچه نیاز است راجع به مشاور، روانشناس بدانید

چگونه بهترین روانشناس اصفهان را پیدا کنم؟

بیاید رو راست باشیم! بهترین روانشناس وجود ندارد.اما همیشه می‌توانید دنبال یک روانشناس خوب باشید. یک روانشناس خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به بیمار نشان دهد، همواره صبور و شنونده بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. رفتار و گفتار یک روانشناس خوب باید بسیار سنجیده و فردی راز نگهدار باشد. بهترین روانشناس ‌ها مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود هستند. اگر به دنبال روانشناس خوب در اصفهان هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.

چگونه یک روانشناس خوب در اصفهان پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک روانشناس خوب در اصفهان راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان اصفهان را پیدا کنیم.

هزینه روانشناس در اصفهان چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک روانشناس در اصفهان از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.

پزشک خوب چه تعداد روانشناس در اصفهان دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان اصفهان را دارد. در حال حاضر 473 روانشناس خوب از شهر اصفهان با پزشک خوب همکاری می‌کنند.

پزشک خوب علاوه بر معرفی روانشناس خوب در اصفهان در کدام شهرهای نزدیک روانشناس دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی روانشناس خوب در اصفهان در شهرهای نزدیک مثل کاشان,نجف آباد,آران و بیدگل,اردستان,بهارستان (اصفهان)  به معرفی بهترین روانشناس‌ها می پردازد.

چطور روانشناس‌ خانم خوب در اصفهان پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.

لیست روانشناسان اصفهان را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 473 روانشناس در اصفهان دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.

 روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.

چه کسانی نیاز به روانشناس دارند؟

افرادی به روانشناس نیاز دارند که از اختلالات روحی و روانی رنج می‌برند؛ این افراد بیمارانی هستند که مشکلات و اختلالات روحی و روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. در واقع بیماری این افراد باید حتما توسط بهترین روانشناس پیگیری و درمان شود.

در چه مواردی باید به روانشناس مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین روانشناس و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.

فرق روانشناس و مشاور در چیست؟

بعضی افراد روانشناس و مشاور را یکی میدانند اما روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت افراد را دارد.

تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.

آیا روانشناس دکتر است؟

سوالی که بعضا زیاد پرسیده می‌شود اما از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانشناسان به این دلیل که در دانشکده پزشکی تحصیل نکردند، دکتر به حساب نمی‌آیند.

آیا روانشناس میتواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین روانشناس هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.