لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
2

روانشناس اصفهان

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل اضطراب، افسردگی، وسواس، اعتیاد، مسائل زوجی و ارتباط و ازدواج، استرس، فوبیا، مشکلات جنسی و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین روانشناسان اصفهان، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک مشاور، روانشناس خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

719 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناساصفهان
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
فیلتر بر اساس شهر
(x اصفهان)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
مریم ربانی یکتا - مشاور، روانشناس
4.8
(25 امتیاز)

مریم ربانی یکتا

4.8
(25 امتیاز)
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
4.8
(25 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
فخرالملوک واعظی - مشاور، روانشناس
4.9
(10 امتیاز)

فخرالملوک واعظی

4.9
(10 امتیاز)
اصفهان - خیابان امام خمینی
4.9
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده
اصفهان - خیابان امام خمینی
اصفهان - خیابان امام خمینی
اصفهان - خیابان امام خمینی
سید صالح رجایی - مشاور، روانشناس
4.3
(3 امتیاز)

سید صالح رجایی

4.3
(3 امتیاز)
اصفهان - میدان فیض
4.3
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج
اصفهان - میدان فیض
اصفهان - میدان فیض
اصفهان - میدان فیض
شهرزاد ظاهری - مشاور، روانشناس
4.8
(5 امتیاز)

شهرزاد ظاهری

4.8
(5 امتیاز)
اصفهان - خیابان امام خمینی
4.8
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
اصفهان - خیابان امام خمینی
اصفهان - خیابان امام خمینی
اصفهان - خیابان امام خمینی
دکتر هادی دهقانی - مشاور، روانشناس
4.8
(154 امتیاز)

دکتر هادی دهقانی

4.8
(154 امتیاز)
اصفهان - خیابان چهارباغ خواجو
4.8
(154 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج
اصفهان - خیابان چهارباغ خواجو
اصفهان - خیابان چهارباغ خواجو
اصفهان - خیابان چهارباغ خواجو
صدف کبیری - مشاور، روانشناس
5
(53 امتیاز)

صدف کبیری

5
(53 امتیاز)
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
5
(53 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
ابوالفضل کشاورزی - مشاور، روانشناس
4.9
(15 امتیاز)
اصفهان - خیابان وحید
4.9
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک
اصفهان - خیابان وحید
اصفهان - خیابان وحید
اصفهان - خیابان وحید
دکتر زهرا برچخ - مشاور، روانشناس
4.5
(2 امتیاز)

دکتر زهرا برچخ

4.5
(2 امتیاز)
اصفهان - خیابان طیب
4.5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
دکتر فلور خیاطان - مشاور، روانشناس
4.8
(14 امتیاز)

دکتر فلور خیاطان

4.8
(14 امتیاز)
اصفهان - بلوار بوستان سعدی
4.8
(14 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر
اصفهان - بلوار بوستان سعدی
اصفهان - بلوار بوستان سعدی
اصفهان - بلوار بوستان سعدی
مریم اکبری - مشاور، روانشناس
4.9
(21 امتیاز)

مریم اکبری

4.9
(21 امتیاز)
اصفهان - خیابان مدرس
4.9
(21 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک
اصفهان - خیابان مدرس
اصفهان - خیابان مدرس
اصفهان - خیابان مدرس
نرگس دژکامی - مشاور، روانشناس
5
(48 امتیاز)

نرگس دژکامی

5
(48 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
5
(48 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
میترا محمدیان - مشاور، روانشناس
4.9
(9 امتیاز)

میترا محمدیان

4.9
(9 امتیاز)
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
4.9
(9 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مریم مأمن پوش - مشاور، روانشناس
4.8
(19 امتیاز)

مریم مأمن پوش

4.8
(19 امتیاز)
اصفهان - چهارباغ بالا
4.8
(19 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج
اصفهان - چهارباغ بالا
اصفهان - چهارباغ بالا
اصفهان - چهارباغ بالا
دکتر نفیسه خدادادی - مشاور، روانشناس
4.4
(24 امتیاز)
اصفهان - چهارباغ بالا
4.4
(24 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - چهارباغ بالا
اصفهان - چهارباغ بالا
اصفهان - چهارباغ بالا
محمد خدامی - مشاور، روانشناس
4.8
(34 امتیاز)

محمد خدامی

4.8
(34 امتیاز)
اصفهان - حد فاصل متروپل و چهارراه نظر
4.8
(34 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - حد فاصل متروپل و چهارراه نظر
اصفهان - حد فاصل متروپل و چهارراه نظر
اصفهان - حد فاصل متروپل و چهارراه نظر
مریم موذنی - مشاور، روانشناس
5
(40 امتیاز)

مریم موذنی

5
(40 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
5
(40 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
رویا شاوران - مشاور، روانشناس
4
(1 امتیاز)

رویا شاوران

4
(1 امتیاز)
اصفهان - خیابان چهارباغ بالا
4
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر
اصفهان - خیابان چهارباغ بالا
اصفهان - خیابان چهارباغ بالا
اصفهان - خیابان چهارباغ بالا
شهاب خاشعی - مشاور، روانشناس
4.9
(57 امتیاز)

شهاب خاشعی

4.9
(57 امتیاز)
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
4.9
(57 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور ترک اعتیاد
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مریم امینی - مشاور، روانشناس
4.8
(20 امتیاز)

مریم امینی

4.8
(20 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق جنوبی (مرداویج)
4.8
(20 امتیاز)
مشاور، روانشناسنوروفیدبک، نوروتراپیست
اصفهان - خیابان شیخ صدوق جنوبی (مرداویج)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق جنوبی (مرداویج)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق جنوبی (مرداویج)
زهرا براهیمی پور - مشاور، روانشناس
4.9
(12 امتیاز)

زهرا براهیمی پور

4.9
(12 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
4.9
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
راضیه صادقی زفره - مشاور، روانشناس
4.9
(10 امتیاز)

راضیه صادقی زفره

4.9
(10 امتیاز)
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
4.9
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
فتانه ریاحی فر - مشاور، روانشناس
4.7
(169 امتیاز)

فتانه ریاحی فر

4.7
(169 امتیاز)
اصفهان - خانه اصفهان
4.7
(169 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی مشاور ازدواج زوج درمانگر
اصفهان - خانه اصفهان
اصفهان - خانه اصفهان
اصفهان - خانه اصفهان
شهلا عماری - مشاور، روانشناس
4.6
(26 امتیاز)

شهلا عماری

4.6
(26 امتیاز)
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
4.6
(26 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روان درمانگر
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
صبا شفیعی - مشاور، روانشناس
4.8
(56 امتیاز)

صبا شفیعی

4.8
(56 امتیاز)
اصفهان - خیابان توحید
4.8
(56 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج
اصفهان - خیابان توحید
اصفهان - خیابان توحید
اصفهان - خیابان توحید
زهرا صادق زاده - مشاور، روانشناس
4.5
(10 امتیاز)

زهرا صادق زاده

4.5
(10 امتیاز)
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
4.5
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
مارال طلاکوب - مشاور، روانشناس
4.9
(94 امتیاز)

مارال طلاکوب

4.9
(94 امتیاز)
اصفهان - خیابان هزار جریب
4.9
(94 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روان درمانگر
اصفهان - خیابان هزار جریب
اصفهان - خیابان هزار جریب
اصفهان - خیابان هزار جریب
دکتر آذین گازر - مشاور، روانشناس
4.9
(48 امتیاز)

دکتر آذین گازر

4.9
(48 امتیاز)
اصفهان - شیخ صدوق شمالی
4.9
(48 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج
اصفهان - شیخ صدوق شمالی
اصفهان - شیخ صدوق شمالی
اصفهان - شیخ صدوق شمالی
الناز سجادی - مشاور، روانشناس
4.7
(51 امتیاز)

الناز سجادی

4.7
(51 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
4.7
(51 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
فاطمه شرافت قلعه قاسمی - مشاور، روانشناس
4
(1 امتیاز)
اصفهان - خیبان توحید جنوبی
4
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده
اصفهان - خیبان توحید جنوبی
اصفهان - خیبان توحید جنوبی
اصفهان - خیبان توحید جنوبی
شیما آمیغ - مشاور، روانشناس
4.6
(16 امتیاز)

شیما آمیغ

4.6
(16 امتیاز)
اصفهان - پل فلزی
4.6
(16 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
اصفهان - پل فلزی
بهاره مرتضوی نسب - مشاور، روانشناس
4.8
(28 امتیاز)

بهاره مرتضوی نسب

4.8
(28 امتیاز)
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
4.8
(28 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانکاو روان درمانگر زوج درمانگر مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
مریم نامداری - مشاور، روانشناس
4.7
(3 امتیاز)

مریم نامداری

4.7
(3 امتیاز)
اصفهان - خیابان نظر شرقی
4.7
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
اصفهان - خیابان نظر شرقی
اصفهان - خیابان نظر شرقی
اصفهان - خیابان نظر شرقی
معصومه نوری - مشاور، روانشناس
4.6
(29 امتیاز)

معصومه نوری

4.6
(29 امتیاز)
اصفهان - خیابان توحید میانی
4.6
(29 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانکاو
اصفهان - خیابان توحید میانی
اصفهان - خیابان توحید میانی
اصفهان - خیابان توحید میانی
زیبا کریمی - مشاور، روانشناس
4.6
(46 امتیاز)

زیبا کریمی

4.6
(46 امتیاز)
اصفهان - خیابان طیب
4.6
(46 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور تحصیلی مشاور شغلی مشاور صنعتی سازمانی
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
عاطفه ریاحی فر - مشاور، روانشناس
4.8
(37 امتیاز)

عاطفه ریاحی فر

4.8
(37 امتیاز)
اصفهان - خیابان گلخانه
4.8
(37 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان گلخانه
اصفهان - خیابان گلخانه
اصفهان - خیابان گلخانه
شیوا نامجو - مشاور، روانشناس
4
(1 امتیاز)

شیوا نامجو

4
(1 امتیاز)
اصفهان - خیابان طیب
4
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
دکتر کوروش سرای زاده - مشاور، روانشناس
4.4
(32 امتیاز)
اصفهان - ابتدای خیابان بزرگمهر
4.4
(32 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور تحصیلی روانشناس نوجوان
اصفهان - ابتدای خیابان بزرگمهر
اصفهان - ابتدای خیابان بزرگمهر
اصفهان - ابتدای خیابان بزرگمهر
دکتر محبوبه افشار - مشاور، روانشناس
4.8
(6 امتیاز)
اصفهان - خیابان مردآویج
4.8
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
اصفهان - خیابان مردآویج
اصفهان - خیابان مردآویج
اصفهان - خیابان مردآویج
الهه سعیدپور - مشاور، روانشناس
4.3
(10 امتیاز)

الهه سعیدپور

4.3
(10 امتیاز)
اصفهان - مجتمع پارک
4.3
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - مجتمع پارک
اصفهان - مجتمع پارک
اصفهان - مجتمع پارک
مهناز دهقانی - مشاور، روانشناس
4.9
(17 امتیاز)

مهناز دهقانی

4.9
(17 امتیاز)
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
4.9
(17 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
راحله کاردانی - مشاور، روانشناس
4.9
(9 امتیاز)

راحله کاردانی

4.9
(9 امتیاز)
اصفهان - چهارراه سپهسالار
4.9
(9 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده
اصفهان - چهارراه سپهسالار
اصفهان - چهارراه سپهسالار
اصفهان - چهارراه سپهسالار
بهاره ضیاء - مشاور، روانشناس
4.8
(5 امتیاز)

بهاره ضیاء

4.8
(5 امتیاز)
اصفهان - خیابان شمس آبادی
4.8
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده زوج درمانگر
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
اصفهان - خیابان شمس آبادی
دکتر امیر کشاورز - مشاور، روانشناس
4
(123 امتیاز)
اصفهان - توحید میانی
4
(123 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی روان درمانگر روانکاو
اصفهان - توحید میانی
اصفهان - توحید میانی
اصفهان - توحید میانی
عاطفه (ماهور) طباطبایی - مشاور، روانشناس
4.9
(16 امتیاز)
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
4.9
(16 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی هیپنوتراپیست روان درمانگر اضافه وزن و بیش خوری مشاور توسعه فردی
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
دکتر شقایق کهریزی - مشاور، روانشناس
4.8
(49 امتیاز)
اصفهان - خیابان توحید ميانی
4.8
(49 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر زوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی
اصفهان - خیابان توحید ميانی
اصفهان - خیابان توحید ميانی
اصفهان - خیابان توحید ميانی
دکتر ندا علایی نژاد - مشاور، روانشناس
4.7
(19 امتیاز)
اصفهان - خیابان رودکی
4.7
(19 امتیاز)
مشاور، روانشناسنوروفیدبک، نوروتراپیست روانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان رودکی
اصفهان - خیابان رودکی
اصفهان - خیابان رودکی
امینه بنائیان - مشاور، روانشناس
4.6
(32 امتیاز)

امینه بنائیان

4.6
(32 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
4.6
(32 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک مشاور تحصیلی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
طاهره موذنی - مشاور، روانشناس
4.8
(28 امتیاز)

طاهره موذنی

4.8
(28 امتیاز)
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
4.8
(28 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
محمدرضا خدادادی - مشاور، روانشناس
4.8
(5 امتیاز)
اصفهان - خیابان چهارباغ بالا
4.8
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور تحصیلی روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان چهارباغ بالا
اصفهان - خیابان چهارباغ بالا
اصفهان - خیابان چهارباغ بالا
الهه قربانی - مشاور، روانشناس
4.7
(15 امتیاز)

الهه قربانی

4.7
(15 امتیاز)
اصفهان - چهارباغ بالا
4.7
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور فردی
اصفهان - چهارباغ بالا
اصفهان - چهارباغ بالا
اصفهان - چهارباغ بالا
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به روانشناس یا مشاور دارند؟

افرادی به روانشناس نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین روانشناس پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به روانشناس مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین روانشناس و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های روانشناس حرفه‌ای در اصفهان چیست؟

یک روانشناس حرفه‌ای در اصفهان مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در اصفهان دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک روانشناس خوب است.
بهترین روانشناس اصفهان چه ویژگی‌هایی دارد؟

بیاید رو راست باشیم! بهترین روانشناس وجود ندارد اما همیشه می‌توانید دنبال یک روانشناس حرفه‌ای در اصفهان باشید. یک روانشناس خوب باید دلسوزی و همدلی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور، شنونده و راز نگهدار بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان کافی برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین روانشناس مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال روانشناس خوب در اصفهان هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک روانشناس خوب در اصفهان پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک روانشناس خوب در اصفهان راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران اصفهان را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس اصفهان از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

بعضی افراد روانشناس و مشاور را یکی میدانند اما روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست روانشناسان اصفهان را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 3840 مشاور و روانشناس در اصفهان دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
آیا روانشناس دکتر است؟

سوالی که بعضا زیاد پرسیده می‌شود اما از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانشناسان به این دلیل که در دانشکده پزشکی تحصیل نکردند، دکتر به حساب نمی‌آیند و دکتر روانشناس صرفا کسی است که دارای مدرک دکتری در رشته روانشناسی می‌باشد.
آیا روانشناس می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین روانشناس هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه روانشناس در اصفهان چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک مشاور یا روانشناس در اصفهان از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد مشاور و روانشناس در اصفهان دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان اصفهان را دارد. در حال حاضر 3840 مشاور و روانشناس خوب از شهر اصفهان با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی روانشناسان خوب در اصفهان در کدام شهرهای نزدیک روانشناس دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی تراپیست خوب در اصفهان در شهرهای نزدیک مثل داران به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور روانشناس خانم خوب در اصفهان پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.