لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

روانشناس نوجوان در اصفهان

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل مشکلات یادگیری در مدرسه، نافرمانی، سوء مصرف مواد، مصرف سیگار، افسردگی و انزواطلبی نوجوان، بی ثباتی هیجانی و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین روانشناسان نوجوان اصفهان، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک روانشناس نوجوان خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

53 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسروانشناس نوجواناصفهان
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x روانشناس نوجوان)
فیلتر بر اساس شهر
(x اصفهان)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
طاهره موذنی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
پویا نقدی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ کلینی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان شیخ کلینی
اصفهان - خیابان شیخ کلینی
اصفهان - خیابان شیخ کلینی
صفورا محمدی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور خانواده مشاور فردی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
محبوبه کیانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
منا نواصر - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان هزارجریب
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور فردی
اصفهان - خیابان هزارجریب
اصفهان - خیابان هزارجریب
اصفهان - خیابان هزارجریب
زیبا کریمی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان طیب
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور تحصیلی مشاور شغلی
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
ندا حافظی - مشاور، روانشناس
اصفهان - بین سه راه سیمین و مفتح
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده مشاور ازدواج روانشناس نوجوان
اصفهان - بین سه راه سیمین و مفتح
اصفهان - بین سه راه سیمین و مفتح
اصفهان - بین سه راه سیمین و مفتح
معصومه مظلوم قاضیانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک مشاور فردی روانشناس نوجوان روانکاو
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
دکتر مهناز قطره سامانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان بزرگمهر
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک روانشناس نوجوان روانشناس بالینی
اصفهان - خیابان بزرگمهر
اصفهان - خیابان بزرگمهر
اصفهان - خیابان بزرگمهر
مهدی هادیانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خيابان شيخ صدوق شمالي
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خيابان شيخ صدوق شمالي
اصفهان - خيابان شيخ صدوق شمالي
اصفهان - خيابان شيخ صدوق شمالي
پونه (راضیه) شیخ میری - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روانکاو روانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
زهرا براهیمی پور - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
زهرا مستولی زاده - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان مرداویج
مشاور، روانشناسمشاور تحصیلی روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان مرداویج
اصفهان - خیابان مرداویج
اصفهان - خیابان مرداویج
الناز سجادی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
دکتر ندا عاصمی زواره - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان فلسطین
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس نوجوان روانشناس بالینی
اصفهان - خیابان فلسطین
اصفهان - خیابان فلسطین
اصفهان - خیابان فلسطین
دکتر صدیقه شیروانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - میدان آزادی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - میدان آزادی
اصفهان - میدان آزادی
اصفهان - میدان آزادی
دکتر کوروش سرای زاده - مشاور، روانشناس
اصفهان - ابتدای خیابان بزرگمهر
مشاور، روانشناسمشاور تحصیلی روانشناس نوجوان
اصفهان - ابتدای خیابان بزرگمهر
اصفهان - ابتدای خیابان بزرگمهر
اصفهان - ابتدای خیابان بزرگمهر
آرزو محمدی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شریعتی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور ازدواج روانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
مریم خواجه نژاد - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مرتضی بهارلو - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی روانشناس نوجوان روانشناس کودک
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
دکتر محبوبه مسلمی فر - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
محمد خدامی - مشاور، روانشناس
اصفهان - حد فاصل متروپل و چهارراه نظر
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - حد فاصل متروپل و چهارراه نظر
اصفهان - حد فاصل متروپل و چهارراه نظر
اصفهان - حد فاصل متروپل و چهارراه نظر
فاطمه علی عسکری - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان نیکبخت
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور ازدواج
اصفهان - خیابان نیکبخت
اصفهان - خیابان نیکبخت
اصفهان - خیابان نیکبخت
فائزه اسداله زاده - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
اصفهان - خیابان نیکبخت غربی
ملیحه احمدی بنی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
الهه سیف الهی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
زهرا هلاکوئی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور تحصیلی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
زهرا صالحی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
اصفهان - خیابان توحید جنوبی
محبوبه شیخ سجادیه - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان نیکبخت
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس نوجوان روانشناس کودک
اصفهان - خیابان نیکبخت
اصفهان - خیابان نیکبخت
اصفهان - خیابان نیکبخت
مریم ربانی یکتا - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
اصفهان - خیابان حکیم نظامی
دکتر مریم تفنگچی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان مرداویج
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور فردی روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان مرداویج
اصفهان - خیابان مرداویج
اصفهان - خیابان مرداویج
دکتر الهام ایروانی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی هیپنوتراپیست
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی
الهام هاشمی اصل - مشاور، روانشناس
اصفهان - فلکه شهدا
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روانشناس نوجوان سکس تراپیست مشاور فردی
اصفهان - فلکه شهدا
اصفهان - فلکه شهدا
اصفهان - فلکه شهدا
مهتاب رشیدی - مشاور، روانشناس
اصفهان - میدان جمهورى اسلامى (دروازه تهران)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان روان سنج
اصفهان - میدان جمهورى اسلامى (دروازه تهران)
اصفهان - میدان جمهورى اسلامى (دروازه تهران)
اصفهان - میدان جمهورى اسلامى (دروازه تهران)
مریم صالحی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
اصفهان - خیابان شیخ صدوق شمالی
افروز افشاری - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان مدرس
مشاور، روانشناسروان درمانگر روانشناس نوجوان مشاور ازدواج مشاور فردی
اصفهان - خیابان مدرس
اصفهان - خیابان مدرس
اصفهان - خیابان مدرس
یحیی زارع - مشاور، روانشناس
اصفهان - چهارباغ بالا
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - چهارباغ بالا
اصفهان - چهارباغ بالا
اصفهان - چهارباغ بالا
فاطمه شریفی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان طیب
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
اصفهان - خیابان طیب
علیرضا صدرایی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شریف واقفی
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان شریف واقفی
اصفهان - خیابان شریف واقفی
اصفهان - خیابان شریف واقفی
نجمه فرزانه خو - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان آپادانا اول
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان آپادانا اول
اصفهان - خیابان آپادانا اول
اصفهان - خیابان آپادانا اول
هاجر عسگری فر - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شریعتی
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
مائده حسام - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان شریعتی
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک روانشناس نوجوان
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
اصفهان - خیابان شریعتی
وحید سلطانیان - مشاور، روانشناس
اصفهان - سه راه حکیم نظامی
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی
اصفهان - سه راه حکیم نظامی
اصفهان - سه راه حکیم نظامی
اصفهان - سه راه حکیم نظامی
آزاده فلاحتی - مشاور، روانشناس
اصفهان - خیابان آبشار اول
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان روان درمانگر
اصفهان - خیابان آبشار اول
اصفهان - خیابان آبشار اول
اصفهان - خیابان آبشار اول

هر آنچه نیاز است راجع به مشاور، روانشناس بدانید

چگونه بهترین روانشناس اصفهان را پیدا کنم؟

این سوال درستی نیست؛ شما هیچ وقت نمی‌توانید بهترین روانشناس را پیدا کنید اما همیشه می‌توانید دنبال یک روانشناس خوب باشید. یک روانشناس خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به بیمار نشان دهد، همواره صبور و شنونده بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. رفتار و گفتار یک روانشناس خوب باید بسیار سنجیده و فردی راز نگهدار باشد. بهترین روانشناس ‌ها مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود هستند. اگر به دنبال روانشناس خوب در اصفهان هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.

چگونه یک روانشناس خوب در اصفهان پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک روانشناس خوب در اصفهان راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان اصفهان را پیدا کنیم.

هزینه روانشناس در اصفهان چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک روانشناس در اصفهان از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.

پزشک خوب چه تعداد روانشناس در اصفهان دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان اصفهان را دارد. در حال حاضر 53 روانشناس خوب از شهر اصفهان با پزشک خوب همکاری می‌کنند.

پزشک خوب علاوه بر معرفی روانشناس خوب در اصفهان در کدام شهرهای نزدیک روانشناس دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی روانشناس خوب در اصفهان در شهرهای نزدیک مثل کاشان,نجف آباد,آران و بیدگل,اردستان,بهارستان (اصفهان)  به معرفی بهترین روانشناس‌ها می پردازد.

چطور روانشناس‌ خانم خوب در اصفهان پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.

لیست روانشناسان اصفهان را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 53 روانشناس در اصفهان دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.

 روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.

چه کسانی نیاز به روانشناس دارند؟

افرادی به روانشناس نیاز دارند که از اختلالات روحی و روانی رنج می‌برند؛ این افراد بیمارانی هستند که مشکلات و اختلالات روحی و روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. در واقع بیماری این افراد باید حتما توسط بهترین روانشناس پیگیری و درمان شود.

در چه مواردی باید به روانشناس مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین روانشناس و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.

تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

بعضی افراد روانشناس و مشاور را یکی میدانند اما روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت افراد را دارد.

تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.

آیا روانشناس دکتر است؟

این سوال به کرات پرسیده می‌شود اما از نظر فنی هر کس که دارای مدرک از دانشگاه پزشکی باشد به عنوان دکتر شناخته می‌شود. روانشناسان به این دلیل که در دانشکده پزشکی تحصیل نکردند، دکتر به حساب نمی‌آیند.

آیا روانشناس میتواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین روانشناس هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.

 

 

هر آنچه نیاز است راجع به روانشناس نوجوان بدانید

معرفی تخصص روانشناسی و مشاوره نوجوان

اگر در حال خواندن این متن هستید احتمالاً پدر، مادر، معلم یا حتی خود یک نوجوان می‌باشید. هر کدام از این موارد که باشید، احتمالاً رفتارهای غیرقابل پیش بینی و بی‌ثبات، احساساتی که ناگهان مانند طوفان ظاهر می‌شوند و هویت‌های متفاوتی که به سرعت عوض می‌شوند، شما را سردرگم کرده‌اند.

روانشناسی نوجوان چیست؟

روانشناسی نوجوان حوزه‌ای است که در آن روانشناس بالینی یا مشاوره می‌تواند کسب تخصص کند. روانشناسان حیطه نوجوان عموماً به کودکان بین 12 تا 18 سال ارائه خدمت می‌کنند، اما در بعضی موارد کودکانی با سن کمتر یا افرادی پس از دوره نوجوانی را نیز مورد معالجه قرار می‌دهند.

درمان نوجوانان نیازمند درک بالایی از مراحل رشد انسان است. در عین حال باید از آن دسته عوامل اجتماعی و فرهنگی که بر رفتار نوجوان تأثیرگذار است نیز آگاهی داشت و از تأثیرات خانواده و نقش نوجوان در خانواده وی نیز مطلع بود. روانشناسان حیطه نوجوان عموماً بر مشکلاتی تمرکز دارند که در دوره‌ های رشدی رایج هستند. بسیاری از روانشناسان مشکلاتی نظیر مسائل عاطفی یا اجتماعی، آسیب‌های بیولوژیکی، نقایص شناختی و استرس ناشی از تغییرات مربوط به رشد نوجوان را تشخیص داده و درمان می‌کنند. درعین حال، روانشناسان امور نوجوان با معضلات مهمی در حوزه سلامت روان، مانند روان پریشی، اختلالات عصبی و شخصیتی نیز سروکار دارند.

بعضی روانشناسان امور نوجوان به طور ویژه، قشر خاصی را درمان می‌کنند. برای مثال، می‌توان به دانش‌آموزان توان یاب، مبتلایان به اوتیسم، یا نوجوانانی که مورد آزار یا بی‌توجهی قرار گرفته‌اند اشاره کرد.

اهداف روانشناسان نوجوان

هدف اصلی روانشناسی نوجوان، ترویج ضرورت آگاهی یافتن از آن دسته مسائل مربوط به رشد انسان، عوامل اجتماعی-فرهنگی و تاثیرات بیولوژیکی است که باعث می‌شوند سلامت روانی نوجوانان دچار مشکل شود.

روانشناسان نوجوان در صورت کسب این آگاهی می‌توانند راهکارهایی جهت بهبود بهزیستی و رفتار نوجوانان در زمینه زندگی روزمره، تحصیل، و تعامل با خانواده را ارائه دهند.