جستجوی متخصص: متخصص تصویربرداری (رادیولوژی) - تبریز


دکتر ریتا سرخوش

دکتر ریتا سرخوش

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

فلوشیپ اینترونشنال رادیولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - کلینیک گلگشت - طبقه 4

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر مسعود نعمتی

دکتر مسعود نعمتی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تبریز - خیابان ششگلان - بیمارستان کودکان

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر محمدکاظم طرزمنی

دکتر محمدکاظم طرزمنی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - کلینیک شیخ الرئیس

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر ونوس قطره سامانی

دکتر ونوس قطره سامانی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان 22 - طبقه 1

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر ناهید بهارآور

دکتر ناهید بهارآور

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تبریز - بیمارستان 22 بهمن - بخش رادیولوژی

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر شهدخت شاهین

دکتر شهدخت شاهین

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - روبه روی برج آذربایجان - رادیولوژی شاهین

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر حبیب قادری

دکتر حبیب قادری

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان آبان - رادیولوژی قادری

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر حمید شریفی

دکتر حمید شریفی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تبریز - اول خیابان شمس تبریزی - رادیولوژی شمس تبریزی

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر مهرداد سینایی

دکتر مهرداد سینایی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تبریز - خیابان امام - چهارراه آبرسان - ساختمان پزشکان بقراط - رادیولوژی پرتو

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر منیژه حسین پور

دکتر منیژه حسین پور

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تبریز - خیابان طالقانی - بالاتر از میدان طالقانی - پلاک 795

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت