جستجوی متخصص: متخصص تصویربرداری (رادیولوژی) - تبریز


دکتر ریتا سرخوش

دکتر ریتا سرخوش

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - نبش گلگشت - کلینیک گلگشت - طبقه 4


دکتر مسعود نعمتی

دکتر مسعود نعمتی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تبریز - خیابان ششگلان - بیمارستان کودکان


دکتر رضا جوادرشید

دکتر رضا جوادرشید

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - کلینیک شیخ الرئیس - بیمارستان امام رضا - بخش رادیولوژی


دکتر رقیه جباری

دکتر رقیه جباری

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تبریز - تقاطع ارتش جنوبی با پاستور - ساختمان پژواک


دکتر محسن شفیع زاده

دکتر محسن شفیع زاده

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان پردیس - بیمارستان سینا - بخش رادیولوژی


دکتر شهدخت شاهین

دکتر شهدخت شاهین

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - روبه روی برج آذربایجان - رادیولوژی شاهین


دکتر حبیب قادری

دکتر حبیب قادری

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان آبان - رادیولوژی قادری


دکتر حمید شریفی

دکتر حمید شریفی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تبریز - اول خیابان شمس تبریزی - رادیولوژی شمس تبریزی


دکتر مهرداد سینایی

دکتر مهرداد سینایی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تبریز - خیابان امام - چهارراه آبرسان - ساختمان پزشکان بقراط - رادیولوژی پرتو


دکتر منیژه حسین پور

دکتر منیژه حسین پور

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تبریز - خیابان طالقانی - بالاتر از میدان طالقانی - پلاک 795