جستجوی متخصص: متخصص تصویربرداری (رادیولوژی) - تهران


دکتر غلامرضا سیف

دکتر غلامرضا سیف

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

فلوشیپ سونوگرافی

فلوشیپ MRI

آدرس مطب: تهران - یوسف آباد - خیابان فتحی شقاقی - بین چهلستون و بیستون - پلاک 74 - رادیولوژی و سونوگرافی شقایق

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر حمیدرضا حقیقت خواه

دکتر حمیدرضا حقیقت خواه

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تهران - میدان تجریش - بیمارستان شهدای تجریش

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر علیرضا ابریشمی

دکتر علیرضا ابریشمی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تهران - خیابان ولیعصر - خیابان زرتشت غربی - بیمارستان تخصصی مهر

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر حسین قناعتی

دکتر حسین قناعتی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تهران - میدان فاطمی - کوچه میرهادی - مرکز تصویربرداری تهران

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر علی روانگر

دکتر علی روانگر

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تهران - خیابان فلسطین جنوبی - بعد از تقاطع انقلاب - چهارراه شهید روانمهر - رادیولوژی کاخ

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر سید رضا سعادت مصطفوی

دکتر سید رضا سعادت مصطفوی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تهران - خیابان ستارخان - خیابان نیایش - مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر علیرضا عزیز آهاری

دکتر علیرضا عزیز آهاری

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تهران - خیابان ستارخان - خیابان نیایش - مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر محمدرضا بابایی

دکتر محمدرضا بابایی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تهران - میدان ولی عصر - خیابان ولدی - نبش خیابان به آفرین - بیمارستان فیروزگر

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر رامین ابراهیمی

دکتر رامین ابراهیمی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تهران - میدان ولی عصر - خیابان ولدی - نبش خیابان به آفرین - بیمارستان فیروزگر

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت
دکتر علیرضا الماسی نوکیانی

دکتر علیرضا الماسی نوکیانی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: تهران - شهرری - انتهای خیابان شهیدرجائی - بیمارستان شهدای هفتم تیر

مشاهده اطلاعات بیشتر و رزرو وقت