جستجوی متخصص: متخصص تصویربرداری (رادیولوژی) - مشهد


دکتر سیروس نکوئی

دکتر سیروس نکوئی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - خیابان چمران 6/2 - ساختمان آپادانا


دکتر عبداله شاهرخ

دکتر عبداله شاهرخ

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - جنب پیروزی 32 - روبه روی بانک ملت


دکتر آزیتا آذریان

دکتر آزیتا آذریان

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - احمدآباد - بلوار بعثت - پلاک 10


دکتر دنیا فرخ تهرانی

دکتر دنیا فرخ تهرانی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - خیابان کوهسنگی - بین کوهسنگی 12 و 14 - پلاک 124


دکتر بهروز دواچی

دکتر بهروز دواچی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - خیابان دانشگاه - دانشگاه 18 - ساختمان 999 - رادیولوژی مهر


دکتر مژده شمسی

دکتر مژده شمسی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - سی متری طلاب - چهارراه برق - سی متری مفتح دوم


دکتر احمد آزادمند

دکتر احمد آزادمند

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - خیابان رازی - پلاک 26


دکتر مهدی اسفندیاری

دکتر مهدی اسفندیاری

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - احمدآباد - نبش محتشمی 1 - پلاک 75


دکتر سعید نقیبی

دکتر سعید نقیبی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - سی متری طلاب - بلوار ابوریحان غربی


دکتر مژگان کلالی

دکتر مژگان کلالی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: مشهد - قاسم آباد - شریعتی 3 - پلاک 83