جستجوی متخصص: متخصص تصویربرداری (رادیولوژی) - اصفهان


دکتر سمانه اعتزازیان

دکتر سمانه اعتزازیان

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان بزرگمهر - بین رکن الدوله و هشت بهشت - ساختمان آمیتیس - طبقه 2 - سونوگرافی و رادیولوژی آرمان


دکتر بابک توکلی

دکتر بابک توکلی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: اصفهان - خیابان بزرگمهر - بین رکن الدوله و هشت بهشت - ساختمان آمیتیس - طبقه 2 - سونوگرافی و رادیولوژی آرمان