جستجوی متخصص: متخصص تصویربرداری (رادیولوژی) - شیراز


دکتر بیتا صدیقی

دکتر بیتا صدیقی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: شیراز - خیابان زند - روبه روی بیست متری سینما سعدی - کوچه 50


دکتر ابوالفضل نظری تاج آبادی

دکتر ابوالفضل نظری تاج آبادی

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: شیراز - بلوار زند - روبه روی هتل پارس


دکتر محمدرضا پایدار

دکتر محمدرضا پایدار

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: شیراز - بیست متری سینما سعدی - چهارراه معدل


دکتر سعیده خورشید

دکتر سعیده خورشید

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان زند - روبه روی هتل پارس - ساختمان پاسارگاد


دکتر احمد جوانبخت

دکتر احمد جوانبخت

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: شیراز - قصردشت - بین سینما سعدی و پارامونت - روبه روی صورتگر سابق


دکتر امیرپاشا هنرپیشه

دکتر امیرپاشا هنرپیشه

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: شیراز - خیابان رحمت - چهارراه باهنر جنوبی - درمنگاه پردیس


دکتر علیرضا شکیبافرد

دکتر علیرضا شکیبافرد

متخصص تصویربرداری (رادیولوژی)

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

آدرس مطب: شیراز - بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش - بیمارستان حاج محمد اسماعیل امتیاز