جستجوی متخصص: جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) - تبریز


دکتر کاظم مداین شیشوان

دکتر کاظم مداین شیشوان

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - بیمارستان امام رضا - بخش اورولوژی


دکتر سیروس کاشفی فهیمیان

دکتر سیروس کاشفی فهیمیان

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - روبه روی مقصودیه - ساختمان شاهین


دکتر محمدعلی اصل منادی سه درود

دکتر محمدعلی اصل منادی سه درود

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - آبرسان - فلکه دانشگاه - ساختمان پزشکان نور - طبقه 5


دکتر امیرحسن انسان نژاد

دکتر امیرحسن انسان نژاد

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - روبه روی آزمایشگاه مهر - مجتمع سینا - پلاک 4


دکتر حسن حسن زاده

دکتر حسن حسن زاده

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - برج امپراطور - طبقه 1


دکتر بهروز ساجدی

دکتر بهروز ساجدی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 3


دکتر یدالله احمدی عصربدر

دکتر یدالله احمدی عصربدر

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبروی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 4


دکتر کمال الدین حسن زاده نوکاشتی

دکتر کمال الدین حسن زاده نوکاشتی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان پاستور جدید - ساختمان پردیس - طبقه 1


دکتر محمد دادیان

دکتر محمد دادیان

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان 717


دکتر محسن امجدی زین الحاجلو

دکتر محسن امجدی زین الحاجلو

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

فلوشیپ اندویورولوژی و لاپاروسکوپی

آدرس مطب: تبریز - خیابان دانشگاه - روبرو سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - بیمارستان امام رضا