جستجوی متخصص: جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) - تبریز


دکتر بابک فرهت

دکتر بابک فرهت

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان سعدی - ساختمان جهان سیر - طبقه 2


دکتر امیرعلی جواهری پور

دکتر امیرعلی جواهری پور

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - ساختمان صدرا - طبقه 2


دکتر حسن حسن زاده

دکتر حسن حسن زاده

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - برج امپراطور - طبقه 1


دکتر بهروز ساجدی

دکتر بهروز ساجدی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - برج آذربایجان - طبقه 3


دکتر یداله سزاوار

دکتر یداله سزاوار

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان ارتش جنوبی - روبه روی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب


دکتر حمیرا علمداری

دکتر حمیرا علمداری

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان 111 - روبه روی بستنی وحید


دکتر احد هوشنگی

دکتر احد هوشنگی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان آبان - طبقه 3


دکتر عباس مختارخانی

دکتر عباس مختارخانی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - اول بلوار - ساختمان امین


دکتر محمد دادیان

دکتر محمد دادیان

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - ساختمان 717


دکتر محسن امجدی زین الحاجلو

دکتر محسن امجدی زین الحاجلو

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

فلوشیپ اندویورولوژی و لاپاروسکوپی

آدرس مطب: تبریز - خیابان دانشگاه - روبرو سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - بیمارستان امام رضا