لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

زوج درمانگر در کرج

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل عمیق تر شدن شناخت زوجین، آموزش کنترل تعارض، حل مسئله، افزایش صمیمیت، مدیریت مشاجرات، سازگاری با تغییرات بزرگ مثل خیانت و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین زوج درمانگران کرج، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک زوج درمانگر خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

117 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسزوج درمانگرکرج
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x زوج درمانگر)
فیلتر بر اساس شهر
(x کرج)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
ژیلا سورنی - مشاور، روانشناس
4.5
(24 امتیاز)

ژیلا سورنی

4.5
(24 امتیاز)
کرج - بلوار طالقانی شمالی
4.5
(24 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
کرج - بلوار طالقانی شمالی
کرج - بلوار طالقانی شمالی
کرج - بلوار طالقانی شمالی
پریسا پروانه - مشاور، روانشناس
4.8
(25 امتیاز)

پریسا پروانه

4.8
(25 امتیاز)
کرج - میدان شهدا
4.8
(25 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده مشاور فردی زوج درمانگر سکس تراپیست
کرج - میدان شهدا
کرج - میدان شهدا
کرج - میدان شهدا
لیلا بی پروای - مشاور، روانشناس
4.9
(43 امتیاز)

لیلا بی پروای

4.9
(43 امتیاز)
کرج - گوهردشت
4.9
(43 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده مشاور فردی مشاور ازدواج
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
زهرا شریفی - مشاور، روانشناس
5
(11 امتیاز)

زهرا شریفی

5
(11 امتیاز)
کرج - میدان شهدا
5
(11 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور توسعه فردی مشاور ازدواج
کرج - میدان شهدا
کرج - میدان شهدا
کرج - میدان شهدا
دکتر زهرا دستمردی - مشاور، روانشناس
4.5
(184 امتیاز)
کرج - خیابان شهید بهشتی
4.5
(184 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
دکتر سیده زهرا کاظمی خوبان - مشاور، روانشناس
4.8
(38 امتیاز)
کرج - طالقانی شمالی
4.8
(38 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور تحصیلی مشاور ازدواج روان درمانگر
کرج - طالقانی شمالی
کرج - طالقانی شمالی
کرج - طالقانی شمالی
فرزانه نجفی حاجی ور - مشاور، روانشناس
4.6
(22 امتیاز)
کرج - چهار راه طالقانی جنوبی
4.6
(22 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر روانشناس نوجوان
کرج - چهار راه طالقانی جنوبی
کرج - چهار راه طالقانی جنوبی
کرج - چهار راه طالقانی جنوبی
زهرا اسماعیلی - مشاور، روانشناس
4.8
(42 امتیاز)

زهرا اسماعیلی

4.8
(42 امتیاز)
کرج - 45 متری گلشهر
4.8
(42 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
کرج - 45 متری گلشهر
کرج - 45 متری گلشهر
کرج - 45 متری گلشهر
ایمان آزاده - مشاور، روانشناس
4.8
(41 امتیاز)

ایمان آزاده

4.8
(41 امتیاز)
کرج - خیابان طالقانی
4.8
(41 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روانکاو
کرج - خیابان طالقانی
کرج - خیابان طالقانی
کرج - خیابان طالقانی
رضا ابوالقاسمی فر - مشاور، روانشناس
4.7
(78 امتیاز)
کرج - خیابان طالقانی
4.7
(78 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر سکس تراپیست
کرج - خیابان طالقانی
کرج - خیابان طالقانی
کرج - خیابان طالقانی
فروغ اطهری - مشاور، روانشناس
4.7
(17 امتیاز)

فروغ اطهری

4.7
(17 امتیاز)
کرج - گوهردشت
4.7
(17 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
ندا منصوری - مشاور، روانشناس
4.9
(8 امتیاز)

ندا منصوری

4.9
(8 امتیاز)
کرج - خیابان شهید بهشتی
4.9
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور تحصیلی
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
مینا غفاری جم - مشاور، روانشناس
4.9
(154 امتیاز)

مینا غفاری جم

4.9
(154 امتیاز)
کرج - چهارراه کارخانه قند
4.9
(154 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر
کرج - چهارراه کارخانه قند
کرج - چهارراه کارخانه قند
کرج - چهارراه کارخانه قند
فاطمه مهجوریان - مشاور، روانشناس
4.9
(74 امتیاز)

فاطمه مهجوریان

4.9
(74 امتیاز)
کرج - خیابان شهید بهشتی
4.9
(74 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان زوج درمانگر
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
مریم حسینی - مشاور، روانشناس
4.9
(30 امتیاز)

مریم حسینی

4.9
(30 امتیاز)
کرج - طالقانی شمالی
4.9
(30 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر
کرج - طالقانی شمالی
کرج - طالقانی شمالی
کرج - طالقانی شمالی
ثنا احمدی - مشاور، روانشناس
4.7
(49 امتیاز)

ثنا احمدی

4.7
(49 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
4.7
(49 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست زوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
محمد ذکایی پور - مشاور، روانشناس
4.8
(30 امتیاز)

محمد ذکایی پور

4.8
(30 امتیاز)
کرج - چهارراه کارخانه قند
4.8
(30 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج سکس تراپیست مشاور خانواده زوج درمانگر
کرج - چهارراه کارخانه قند
کرج - چهارراه کارخانه قند
کرج - چهارراه کارخانه قند
دکتر سیمین سیافی - مشاور، روانشناس
5
(10 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانى شمالى
5
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر زوج درمانگر
کرج - چهارراه طالقانى شمالى
کرج - چهارراه طالقانى شمالى
کرج - چهارراه طالقانى شمالى
مریم کریمی - مشاور، روانشناس
4.3
(15 امتیاز)

مریم کریمی

4.3
(15 امتیاز)
کرج - گوهردشت
4.3
(15 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر روان درمانگر مشاور خانواده
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
معصومه قزل - مشاور، روانشناس
4.9
(301 امتیاز)

معصومه قزل

4.9
(301 امتیاز)
کرج - گوهردشت
4.9
(301 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج سکس تراپیست
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
مینا محمدی فاضل - مشاور، روانشناس
4.7
(26 امتیاز)

مینا محمدی فاضل

4.7
(26 امتیاز)
کرج - جهان شهر
4.7
(26 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور ازدواج زوج درمانگر
کرج - جهان شهر
کرج - جهان شهر
کرج - جهان شهر
مریم شرفی - مشاور، روانشناس
4.9
(65 امتیاز)

مریم شرفی

4.9
(65 امتیاز)
کرج - خیابان بهشتی
4.9
(65 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر
کرج - خیابان بهشتی
کرج - خیابان بهشتی
کرج - خیابان بهشتی
فرحناز بشیری خصال - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز
کرج - چهارراه طالقانی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
جواد میربلوکی - مشاور، روانشناس
4.6
(45 امتیاز)

جواد میربلوکی

4.6
(45 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
4.6
(45 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست روانکاو روان درمانگر زوج درمانگر
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
فرشته نبی ئی - مشاور، روانشناس
4.4
(16 امتیاز)

فرشته نبی ئی

4.4
(16 امتیاز)
کرج - کمالشهر
4.4
(16 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر سکس تراپیست مشاور خانواده مشاور فردی
کرج - کمالشهر
کرج - کمالشهر
کرج - کمالشهر
دکتر فرزانه پیرمرادی - مشاور، روانشناس
4.9
(48 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی
4.9
(48 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده زوج درمانگر هیپنوتراپیست
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
پگاه پاکدل - مشاور، روانشناس
5
(13 امتیاز)

پگاه پاکدل

5
(13 امتیاز)
کرج - گوهردشت
5
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
فرح ناز ایمانی عباسی - مشاور، روانشناس
5
(11 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی
5
(11 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
ابوالفضل ناظریان - مشاور، روانشناس
4.8
(48 امتیاز)
کرج - میدان آزادگان
4.8
(48 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی مشاور فردی سکس تراپیست زوج درمانگر
کرج - میدان آزادگان
کرج - میدان آزادگان
کرج - میدان آزادگان
دکتر سعید خدابنده لو - مشاور، روانشناس
4.5
(20 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی
4.5
(20 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی زوج درمانگر
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
دکتر راحیل بهادری - مشاور، روانشناس
4.5
(85 امتیاز)
کرج - خیابان درختی
4.5
(85 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روان درمانگر روانشناس بالینی
کرج - خیابان درختی
کرج - خیابان درختی
کرج - خیابان درختی
فاطمه اکرمی - مشاور، روانشناس
4.8
(118 امتیاز)

فاطمه اکرمی

4.8
(118 امتیاز)
کرج - گوهردشت
4.8
(118 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج روانشناس نوجوان
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
مهدی دلواری - مشاور، روانشناس
4.5
(39 امتیاز)

مهدی دلواری

4.5
(39 امتیاز)
کرج - خیابان درختی
4.5
(39 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده مشاور ازدواج زوج درمانگر
کرج - خیابان درختی
کرج - خیابان درختی
کرج - خیابان درختی
مریم ذنوبی - مشاور، روانشناس
بدون امتیاز

مریم ذنوبی

بدون امتیاز
کرج - چهارراه طالقانی
بدون امتیاز
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روان درمانگر
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
مریم ناظریان - مشاور، روانشناس
4.7
(238 امتیاز)

مریم ناظریان

4.7
(238 امتیاز)
کرج - میدان آزادگان
4.7
(238 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی مشاور خانواده
کرج - میدان آزادگان
کرج - میدان آزادگان
کرج - میدان آزادگان
نیکرام مجد - مشاور، روانشناس
5
(12 امتیاز)

نیکرام مجد

5
(12 امتیاز)
کرج - مهرشهر
5
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر مشاور خانواده مشاور فردی
کرج - مهرشهر
کرج - مهرشهر
کرج - مهرشهر
معصومه مددی - مشاور، روانشناس
4.1
(17 امتیاز)

معصومه مددی

4.1
(17 امتیاز)
کرج - ابتدای طالقانی شمالی
4.1
(17 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده سکس تراپیست زوج درمانگر
کرج - ابتدای طالقانی شمالی
کرج - ابتدای طالقانی شمالی
کرج - ابتدای طالقانی شمالی
فاطمه احمدزاده - مشاور، روانشناس
4.8
(49 امتیاز)

فاطمه احمدزاده

4.8
(49 امتیاز)
کرج - گوهردشت
4.8
(49 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور ازدواج مشاور فردی مشاور خانواده
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
رویا ده پهلوان - مشاور، روانشناس
4.8
(22 امتیاز)

رویا ده پهلوان

4.8
(22 امتیاز)
کرج - میدان شهدا
4.8
(22 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر هیپنوتراپیست مشاور ازدواج
کرج - میدان شهدا
کرج - میدان شهدا
کرج - میدان شهدا
معصومه قلخانی - مشاور، روانشناس
5
(8 امتیاز)

معصومه قلخانی

5
(8 امتیاز)
کرج - بلوار طالقانی شمالی به سمت عظیمیه
5
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روان درمانگر
کرج - بلوار طالقانی شمالی به سمت عظیمیه
کرج - بلوار طالقانی شمالی به سمت عظیمیه
کرج - بلوار طالقانی شمالی به سمت عظیمیه
سمانه هاشمی زاده - مشاور، روانشناس
5
(12 امتیاز)
کرج - میدان شهدا
5
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر روانشناس بالینی
کرج - میدان شهدا
کرج - میدان شهدا
کرج - میدان شهدا
زهرا پری زاده - مشاور، روانشناس
5
(13 امتیاز)

زهرا پری زاده

5
(13 امتیاز)
کرج - خیابان شهید بهشتی
5
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی روانشناس نوجوان مشاور خانواده
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
بهنوش مرعشی - مشاور، روانشناس
4.8
(46 امتیاز)

بهنوش مرعشی

4.8
(46 امتیاز)
کرج - مهرشهر
4.8
(46 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر مشاور ازدواج نوروفیدبک، نوروتراپیست
کرج - مهرشهر
کرج - مهرشهر
کرج - مهرشهر
دکتر ژولیا عزتی - مشاور، روانشناس
3
(4 امتیاز)
کرج - بلوار طالقانی شمالی
3
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی
کرج - بلوار طالقانی شمالی
کرج - بلوار طالقانی شمالی
کرج - بلوار طالقانی شمالی
سمیه امیری طلب - مشاور، روانشناس
4.9
(41 امتیاز)

سمیه امیری طلب

4.9
(41 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی
4.9
(41 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
دکتر مهدی شاه نظری - مشاور، روانشناس
4.3
(78 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
4.3
(78 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر سکس تراپیست روان درمانگر مشاور ازدواج
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به زوج درمانگر دارند؟

افرادی به زوج درمانگر نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین زوج درمانگر پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به زوج درمانگر مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین زوج درمانگر و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های زوج درمانگر حرفه‌ای در کرج چیست؟

یک زوج درمانگر حرفه‌ای در کرج مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در کرج دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک زوج درمانگر خوب است.
بهترین زوج درمانگر کرج چه ویژگی‌هایی دارد؟

این سوال درستی نیست؛ شما هیچ وقت نمی‌توانید بهترین زوج درمانگر را پیدا کنید اما همیشه می‌توانید دنبال یک زوج درمانگر خوب در کرج باشید. یک زوج درمانگر خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور و شنونده بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین زوج درمانگر مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال زوج درمانگر خوب در کرج هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک زوج درمانگر خوب در کرج پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک زوج درمانگر خوب در کرج راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران کرج را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس کرج از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

برای بعضی افراد عجیب است اگر بگوییم بین این دو تفاوت وجود دارد در واقع روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست متخصصان زوج درمانگر کرج را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 316 زوج درمانگر در کرج دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
آیا زوج درمانگر می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین زوج درمانگر هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. زوج درمانگر کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه زوج درمانگر در کرج چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک زوج درمانگر در کرج از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد زوج درمانگر در کرج دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان کرج را دارد. در حال حاضر 316 زوج درمانگر خوب از شهر کرج با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی زوج درمانگر خوب در کرج در کدام شهرهای نزدیک زوج درمانگر دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی زوج درمانگر خوب در کرج در شهرهای نزدیک مثل اشتهارد به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور زوج درمانگر خانم خوب در کرج پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.