لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
2

روانشناس کرج

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل اضطراب، افسردگی، وسواس، اعتیاد، مسائل زوجی و ارتباط و ازدواج، استرس، فوبیا، مشکلات جنسی و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین روانشناسان کرج، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک مشاور، روانشناس خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

496 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسکرج
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
فیلتر بر اساس شهر
(x کرج)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
مریم عباسی - مشاور، روانشناس
4.9
(163 امتیاز)

مریم عباسی

4.9
(163 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی
4.9
(163 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی مشاور فردی روانشناس کودک روانشناس نوجوان
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
آرزو وکیلی - مشاور، روانشناس
4.9
(144 امتیاز)

آرزو وکیلی

4.9
(144 امتیاز)
کرج - بلوار ملاصدرا
4.9
(144 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کرج - بلوار ملاصدرا
کرج - بلوار ملاصدرا
کرج - بلوار ملاصدرا
معصومه قزل - مشاور، روانشناس
4.9
(236 امتیاز)

معصومه قزل

4.9
(236 امتیاز)
کرج - گوهردشت
4.9
(236 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج سکس تراپیست
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
فاطمه خدابنده - مشاور، روانشناس
4.8
(52 امتیاز)

فاطمه خدابنده

4.8
(52 امتیاز)
کرج - گوهردشت
4.8
(52 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان روانشناس کودک
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
زهرا کاظم زاده - مشاور، روانشناس
4.7
(18 امتیاز)

زهرا کاظم زاده

4.7
(18 امتیاز)
کرج - گوهردشت
4.7
(18 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور فردی
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
پریسا پروانه - مشاور، روانشناس
4.9
(19 امتیاز)

پریسا پروانه

4.9
(19 امتیاز)
کرج - میدان شهدا
4.9
(19 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج نوروفیدبک، نوروتراپیست مشاور خانواده زوج درمانگر
کرج - میدان شهدا
کرج - میدان شهدا
کرج - میدان شهدا
محمد کاظم جواهری - مشاور، روانشناس
4.8
(44 امتیاز)

محمد کاظم جواهری

4.8
(44 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
4.8
(44 امتیاز)
مشاور، روانشناسهیپنوتراپیست روانکاو مشاور خانواده سکس تراپیست
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
نسیم نجفی - مشاور، روانشناس
4.9
(8 امتیاز)

نسیم نجفی

4.9
(8 امتیاز)
کرج - بلوار طالقانی شمالی
4.9
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی
کرج - بلوار طالقانی شمالی
کرج - بلوار طالقانی شمالی
کرج - بلوار طالقانی شمالی
مریم شکوری - مشاور، روانشناس
4.8
(6 امتیاز)

مریم شکوری

4.8
(6 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی
4.8
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
سیده لیبا یادگاری - مشاور، روانشناس
4.9
(31 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی
4.9
(31 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس بالینی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
لیلا بی پروای - مشاور، روانشناس
4.9
(39 امتیاز)

لیلا بی پروای

4.9
(39 امتیاز)
کرج - گوهردشت
4.9
(39 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور خانواده
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
محبوبه  سعیدی نیک - مشاور، روانشناس
4.7
(3 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی جنوبی
4.7
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
کرج - چهارراه طالقانی جنوبی
کرج - چهارراه طالقانی جنوبی
کرج - چهارراه طالقانی جنوبی
دکتر زهرا دستمردی - مشاور، روانشناس
4.6
(181 امتیاز)
کرج - خیابان شهید بهشتی
4.6
(181 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
عسل خادم - مشاور، روانشناس
4.7
(49 امتیاز)

عسل خادم

4.7
(49 امتیاز)
کرج - سه راه عظیمیه
4.7
(49 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر
کرج - سه راه عظیمیه
کرج - سه راه عظیمیه
کرج - سه راه عظیمیه
بهنوش مرعشی - مشاور، روانشناس
4.7
(37 امتیاز)

بهنوش مرعشی

4.7
(37 امتیاز)
کرج - خیابان مطهری
4.7
(37 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده زوج درمانگر مشاور ازدواج
کرج - خیابان مطهری
کرج - خیابان مطهری
کرج - خیابان مطهری
فاطمه اکرمی - مشاور، روانشناس
4.8
(117 امتیاز)

فاطمه اکرمی

4.8
(117 امتیاز)
کرج - گوهردشت
4.8
(117 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج روانشناس نوجوان
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
محبوبه عامری - مشاور، روانشناس
4.9
(7 امتیاز)

محبوبه عامری

4.9
(7 امتیاز)
کرج - بلوار امامزاده حسن
4.9
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روان درمانگر
کرج - بلوار امامزاده حسن
کرج - بلوار امامزاده حسن
کرج - بلوار امامزاده حسن
ژیلا سورنی - مشاور، روانشناس
4.5
(18 امتیاز)

ژیلا سورنی

4.5
(18 امتیاز)
کرج - بلوار طالقانی شمالی
4.5
(18 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک
کرج - بلوار طالقانی شمالی
کرج - بلوار طالقانی شمالی
کرج - بلوار طالقانی شمالی
شهاب افراز - مشاور، روانشناس
4.8
(49 امتیاز)

شهاب افراز

4.8
(49 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی
4.8
(49 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان مشاور تحصیلی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
سروناز حسین پور - مشاور، روانشناس
4.9
(8 امتیاز)

سروناز حسین پور

4.9
(8 امتیاز)
کرج - خیابان شهید بهشتی
4.9
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
فروغ اطهری - مشاور، روانشناس
4.9
(16 امتیاز)

فروغ اطهری

4.9
(16 امتیاز)
کرج - گوهردشت
4.9
(16 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی زوج درمانگر روان درمانگر
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
فاطمه سبزی - مشاور، روانشناس
4.5
(2 امتیاز)

فاطمه سبزی

4.5
(2 امتیاز)
کرج - مشکین دشت
4.5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کرج - مشکین دشت
کرج - مشکین دشت
کرج - مشکین دشت
شراره سام دلیری - مشاور، روانشناس
4.7
(3 امتیاز)

شراره سام دلیری

4.7
(3 امتیاز)
کرج - گلشهر ویلا
4.7
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانکاو مشاور فردی روان درمانگر
کرج - گلشهر ویلا
کرج - گلشهر ویلا
کرج - گلشهر ویلا
دکتر شکوفه دشتی - مشاور، روانشناس
5
(64 امتیاز)
کرج - خیابان مطهری
5
(64 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر
کرج - خیابان مطهری
کرج - خیابان مطهری
کرج - خیابان مطهری
فرزانه نجفی حاجی ور - مشاور، روانشناس
4.8
(21 امتیاز)
کرج - میدان نبوت
4.8
(21 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر روانشناس نوجوان
کرج - میدان نبوت
کرج - میدان نبوت
کرج - میدان نبوت
زهرا فلاحی - مشاور، روانشناس
4
(1 امتیاز)

زهرا فلاحی

4
(1 امتیاز)
کرج - جهانشهر
4
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کرج - جهانشهر
کرج - جهانشهر
کرج - جهانشهر
زینب غفارنژاد مهربانی - مشاور، روانشناس
5
(27 امتیاز)
کرج - خیابان شهید بهشتی
5
(27 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان روان درمانگر
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
نرگس افشون - مشاور، روانشناس
4.6
(12 امتیاز)

نرگس افشون

4.6
(12 امتیاز)
کرج - جهانشهر
4.6
(12 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی
کرج - جهانشهر
کرج - جهانشهر
کرج - جهانشهر
مهدی دلواری - مشاور، روانشناس
4.5
(39 امتیاز)

مهدی دلواری

4.5
(39 امتیاز)
کرج - خیابان درختی
4.5
(39 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده مشاور ازدواج زوج درمانگر
کرج - خیابان درختی
کرج - خیابان درختی
کرج - خیابان درختی
دکتر شیما عسگری - مشاور، روانشناس
4.8
(31 امتیاز)

دکتر شیما عسگری

4.8
(31 امتیاز)
کرج - گوهردشت
4.8
(31 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور خانواده
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
ثنا احمدی - مشاور، روانشناس
4.7
(34 امتیاز)

ثنا احمدی

4.7
(34 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
4.7
(34 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست زوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
فاطمه رستمی - مشاور، روانشناس
4.9
(16 امتیاز)

فاطمه رستمی

4.9
(16 امتیاز)
کرج - گوهردشت
4.9
(16 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
زهرا آقائی - مشاور، روانشناس
4.7
(3 امتیاز)

زهرا آقائی

4.7
(3 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی
4.7
(3 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر روان درمانگر مشاور ازدواج
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
سمیه نداف زاده - مشاور، روانشناس
5
(43 امتیاز)

سمیه نداف زاده

5
(43 امتیاز)
کرج - چهار راه طالقانی
5
(43 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور خانواده
کرج - چهار راه طالقانی
کرج - چهار راه طالقانی
کرج - چهار راه طالقانی
فروغ لازمی - مشاور، روانشناس
4.9
(13 امتیاز)

فروغ لازمی

4.9
(13 امتیاز)
کرج - بلوار هفت تیر
4.9
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر
کرج - بلوار هفت تیر
کرج - بلوار هفت تیر
کرج - بلوار هفت تیر
پریسا علی محمدی - مشاور، روانشناس
4.9
(56 امتیاز)

پریسا علی محمدی

4.9
(56 امتیاز)
کرج - میدان شهدا
4.9
(56 امتیاز)
مشاور، روانشناسهیپنوتراپیست روان درمانگر
کرج - میدان شهدا
کرج - میدان شهدا
کرج - میدان شهدا
نفیسه محمدی - مشاور، روانشناس
4.9
(10 امتیاز)

نفیسه محمدی

4.9
(10 امتیاز)
کرج - طالقانی شمالی
4.9
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک
کرج - طالقانی شمالی
کرج - طالقانی شمالی
کرج - طالقانی شمالی
سمانه کاتبی - مشاور، روانشناس
4.9
(19 امتیاز)

سمانه کاتبی

4.9
(19 امتیاز)
کرج - میدان شهدا
4.9
(19 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی
کرج - میدان شهدا
کرج - میدان شهدا
کرج - میدان شهدا
محمود صداقت خواه - مشاور، روانشناس
4.8
(4 امتیاز)
کرج - میدان شهدا به سمت چهارراه طالقانی
4.8
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
کرج - میدان شهدا به سمت چهارراه طالقانی
کرج - میدان شهدا به سمت چهارراه طالقانی
کرج - میدان شهدا به سمت چهارراه طالقانی
مینا غفاری جم - مشاور، روانشناس
4.9
(127 امتیاز)

مینا غفاری جم

4.9
(127 امتیاز)
کرج - چهارراه کارخانه قند
4.9
(127 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج زوج درمانگر
کرج - چهارراه کارخانه قند
کرج - چهارراه کارخانه قند
کرج - چهارراه کارخانه قند
حافظ عطاپور - مشاور، روانشناس
4.9
(42 امتیاز)

حافظ عطاپور

4.9
(42 امتیاز)
کرج - آزادگان
4.9
(42 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور فردی روان درمانگر زوج درمانگر
کرج - آزادگان
کرج - آزادگان
کرج - آزادگان
دکتر عباس تقی پور - مشاور، روانشناس
4.9
(49 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
4.9
(49 امتیاز)
مشاور، روانشناسهیپنوتراپیست مشاور خانواده
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
دکتر عسل پورزمانی - مشاور، روانشناس
4.8
(112 امتیاز)
کرج - میدان نبوت
4.8
(112 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور خانواده
کرج - میدان نبوت
کرج - میدان نبوت
کرج - میدان نبوت
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به روانشناس یا مشاور دارند؟

افرادی به روانشناس نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین روانشناس پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به روانشناس مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین روانشناس و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های روانشناس حرفه‌ای در کرج چیست؟

یک روانشناس حرفه‌ای در کرج مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در کرج دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک روانشناس خوب است.
بهترین روانشناس کرج چه ویژگی‌هایی دارد؟

این سوال درستی نیست؛ شما هیچ وقت نمی‌توانید بهترین روانشناس را پیدا کنید اما همیشه می‌توانید دنبال یک تراپیست خوب در کرج باشید. یک روانشناس خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور، شنونده و راز نگهدار بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین روانشناس مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال روانشناس خوب در کرج هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک روانشناس خوب در کرج پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک روانشناس خوب در کرج راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران کرج را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس کرج از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

برای بعضی افراد عجیب است اگر بگوییم بین این دو تفاوت وجود دارد در واقع روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست روانشناسان کرج را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 2238 مشاور و روانشناس در کرج دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
هزینه روانشناس در کرج چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک مشاور یا روانشناس در کرج از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد مشاور و روانشناس در کرج دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان کرج را دارد. در حال حاضر 2238 مشاور و روانشناس خوب از شهر کرج با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی روانشناسان خوب در کرج در کدام شهرهای نزدیک روانشناس دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی تراپیست خوب در کرج در شهرهای نزدیک مثل کمال شهر به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور روانشناس خانم خوب در کرج پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.