لوگو پزشک خوب
لوگو پزشک خوب
جستجوی پیشرفته
3

روانشناس نوجوان در کرج

در صورتی که درگیر مشکلاتی از قبیل مشکلات یادگیری در مدرسه، نافرمانی، سوء مصرف مواد، مصرف سیگار، افسردگی و انزواطلبی نوجوان، بی ثباتی هیجانی و... هستید، می‌توانید در این صفحه از میان بهترین روانشناسان نوجوان کرج، فرد مناسب خود را انتخاب کرده و با مراجعه به یک روانشناس نوجوان خوب، مشکل خود را درمان کنید.

لیست متخصص‌ها:

61 متخصص یافت شد

حذف همه فیلترها

مشاور، روانشناسروانشناس نوجوانکرج
فیلتر بر اساس تخصص
(x مشاور، روانشناس)
فیلتر بر اساس حوزه کاری
(x روانشناس نوجوان)
فیلتر بر اساس شهر
(x کرج)
فیلتر بر اساس منطقه
فیلتر بر اساس محدوده
فیلتر بر اساس بیمه
جنسیت متخصص
(x هر دو)
زن
هر دو
مرد
مشاوره تصویری داشته باشد
مشاوره تلفنی داشته باشد
مشاوره آنلاین داشته باشد
مشاوره آنلاین خارج از ایران
زهرا فرح دل - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)

زهرا فرح دل

5
(1 امتیاز)
کرج - خیابان بهار
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
کرج - خیابان بهار
کرج - خیابان بهار
کرج - خیابان بهار
فرزانه نجفی حاجی ور - مشاور، روانشناس
4.6
(22 امتیاز)
کرج - چهار راه طالقانی جنوبی
4.6
(22 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی زوج درمانگر روانشناس نوجوان
کرج - چهار راه طالقانی جنوبی
کرج - چهار راه طالقانی جنوبی
کرج - چهار راه طالقانی جنوبی
شهاب افراز - مشاور، روانشناس
4.7
(58 امتیاز)

شهاب افراز

4.7
(58 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی
4.7
(58 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان روان درمانگر مشاور تحصیلی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
فاطمه مهجوریان - مشاور، روانشناس
4.9
(74 امتیاز)

فاطمه مهجوریان

4.9
(74 امتیاز)
کرج - خیابان شهید بهشتی
4.9
(74 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان زوج درمانگر
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
طیبه زمانی - مشاور، روانشناس
5
(16 امتیاز)

طیبه زمانی

5
(16 امتیاز)
کرج - فرديس
5
(16 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
کرج - فرديس
کرج - فرديس
کرج - فرديس
زهرا کاظم زاده - مشاور، روانشناس
4.8
(29 امتیاز)

زهرا کاظم زاده

4.8
(29 امتیاز)
کرج - گوهردشت
4.8
(29 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور فردی
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
مریم عباسی - مشاور، روانشناس
4.8
(228 امتیاز)

مریم عباسی

4.8
(228 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی
4.8
(228 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس بالینی مشاور فردی روانشناس کودک روانشناس نوجوان
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
دکتر زهرا جیریائی شراهی - مشاور، روانشناس
4.5
(33 امتیاز)
کرج - ضلع شمالی چهارراه طالقانی
4.5
(33 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور خانواده روانشناس بالینی مشاور فردی روانشناس نوجوان
کرج - ضلع شمالی چهارراه طالقانی
کرج - ضلع شمالی چهارراه طالقانی
کرج - ضلع شمالی چهارراه طالقانی
محمود صداقت خواه - مشاور، روانشناس
5
(5 امتیاز)
کرج - میدان شهدا به سمت چهارراه طالقانی
5
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
کرج - میدان شهدا به سمت چهارراه طالقانی
کرج - میدان شهدا به سمت چهارراه طالقانی
کرج - میدان شهدا به سمت چهارراه طالقانی
دکتر شیما عسگری - مشاور، روانشناس
4.8
(46 امتیاز)

دکتر شیما عسگری

4.8
(46 امتیاز)
کرج - گوهردشت
4.8
(46 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
فاطمه خدابنده - مشاور، روانشناس
4.8
(55 امتیاز)

فاطمه خدابنده

4.8
(55 امتیاز)
کرج - گوهردشت
4.8
(55 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان روانشناس کودک
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
مریم ایمنی - مشاور، روانشناس
4.9
(30 امتیاز)

مریم ایمنی

4.9
(30 امتیاز)
کرج - میدان آزادگان
4.9
(30 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان مشاور خانواده روانشناس کودک
کرج - میدان آزادگان
کرج - میدان آزادگان
کرج - میدان آزادگان
سمیه نداف زاده - مشاور، روانشناس
4.9
(51 امتیاز)

سمیه نداف زاده

4.9
(51 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی
4.9
(51 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور خانواده
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
مرجان کربلایی - مشاور، روانشناس
4.9
(37 امتیاز)

مرجان کربلایی

4.9
(37 امتیاز)
کرج - چهار راه طالقانی
4.9
(37 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور تحصیلی
کرج - چهار راه طالقانی
کرج - چهار راه طالقانی
کرج - چهار راه طالقانی
دکتر سعید خدابنده لو - مشاور، روانشناس
4.5
(20 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی
4.5
(20 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی زوج درمانگر
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
دکتر وحید مرادی - مشاور، روانشناس
4.4
(36 امتیاز)

دکتر وحید مرادی

4.4
(36 امتیاز)
کرج - خیابان شهید بهشتی
4.4
(36 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
علیرضا کاسه گران - مشاور، روانشناس
4.6
(28 امتیاز)

علیرضا کاسه گران

4.6
(28 امتیاز)
کرج - بلوار شهید بهشتی
4.6
(28 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور فردی مشاور تحصیلی مشاور ترک اعتیاد
کرج - بلوار شهید بهشتی
کرج - بلوار شهید بهشتی
کرج - بلوار شهید بهشتی
فاطمه اکرمی - مشاور، روانشناس
4.8
(118 امتیاز)

فاطمه اکرمی

4.8
(118 امتیاز)
کرج - گوهردشت
4.8
(118 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی مشاور ازدواج روانشناس نوجوان
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
امید رضوی سطوتی - مشاور، روانشناس
5
(8 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی
5
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان درمانگر مشاور فردی روانشناس بالینی روانشناس نوجوان
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
لاله محمدی - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)

لاله محمدی

5
(1 امتیاز)
کرج - شهرک واریان (رزکان نو)
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
کرج - شهرک واریان (رزکان نو)
کرج - شهرک واریان (رزکان نو)
کرج - شهرک واریان (رزکان نو)
زهرا پری زاده - مشاور، روانشناس
5
(13 امتیاز)

زهرا پری زاده

5
(13 امتیاز)
کرج - خیابان شهید بهشتی
5
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسزوج درمانگر مشاور فردی روانشناس نوجوان مشاور خانواده
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
سارا محبوبی - مشاور، روانشناس
5
(58 امتیاز)

سارا محبوبی

5
(58 امتیاز)
کرج - عظیمیه
5
(58 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور فردی روانشناس کودک
کرج - عظیمیه
کرج - عظیمیه
کرج - عظیمیه
دکتر معصومه نصیری - مشاور، روانشناس
4.3
(13 امتیاز)
کرج - خیابان طالقانی شمالی
4.3
(13 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
کرج - خیابان طالقانی شمالی
کرج - خیابان طالقانی شمالی
کرج - خیابان طالقانی شمالی
شایسته مرادی - مشاور، روانشناس
5
(4 امتیاز)

شایسته مرادی

5
(4 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی به سمت شهدا
5
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان روانشناس کودک
کرج - چهارراه طالقانی به سمت شهدا
کرج - چهارراه طالقانی به سمت شهدا
کرج - چهارراه طالقانی به سمت شهدا
دکتر مریم سلمان زاده - مشاور، روانشناس
4.8
(17 امتیاز)
کرج - خیابان درختی بعد از میدان عطار
4.8
(17 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور ازدواج مشاور فردی روان درمانگر روانشناس نوجوان
کرج - خیابان درختی بعد از میدان عطار
کرج - خیابان درختی بعد از میدان عطار
کرج - خیابان درختی بعد از میدان عطار
راحله سعادت - مشاور، روانشناس
5
(22 امتیاز)

راحله سعادت

5
(22 امتیاز)
کرج - خیابان شهید بهشتی
5
(22 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور خانواده مشاور فردی
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
سپیده محمدی - مشاور، روانشناس
4.8
(26 امتیاز)

سپیده محمدی

4.8
(26 امتیاز)
کرج - چهارراه هفت تیر
4.8
(26 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور خانواده مشاور تحصیلی
کرج - چهارراه هفت تیر
کرج - چهارراه هفت تیر
کرج - چهارراه هفت تیر
لیلا اکبری - مشاور، روانشناس
4.8
(17 امتیاز)

لیلا اکبری

4.8
(17 امتیاز)
کرج - طالقانی شمالی
4.8
(17 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی زوج درمانگر
کرج - طالقانی شمالی
کرج - طالقانی شمالی
کرج - طالقانی شمالی
سیده نوشین قریشی - مشاور، روانشناس
4.9
(11 امتیاز)

سیده نوشین قریشی

4.9
(11 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی
4.9
(11 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان مشاور خانواده
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
بهناز آذرپیشه - مشاور، روانشناس
5
(14 امتیاز)

بهناز آذرپیشه

5
(14 امتیاز)
کرج - خیابان شهید بهشتی
5
(14 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی مشاور خانواده
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
ربابه (نازی) ولیخانی - مشاور، روانشناس
4.8
(28 امتیاز)
کرج - بعد از زیرگذر چهارراه طالقانی
4.8
(28 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی روان درمانگر
کرج - بعد از زیرگذر چهارراه طالقانی
کرج - بعد از زیرگذر چهارراه طالقانی
کرج - بعد از زیرگذر چهارراه طالقانی
فاطمه گلستانی - مشاور، روانشناس
4.5
(8 امتیاز)

فاطمه گلستانی

4.5
(8 امتیاز)
کرج - خیابان طالقانی شمالی
4.5
(8 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور فردی مشاور تحصیلی
کرج - خیابان طالقانی شمالی
کرج - خیابان طالقانی شمالی
کرج - خیابان طالقانی شمالی
مژگان بختیاری - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)

مژگان بختیاری

5
(2 امتیاز)
کرج - گوهردشت
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
مینا ضیائی پور - مشاور، روانشناس
جدید
کرج - چهارراه هفت تیر
جدید
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
کرج - چهارراه هفت تیر
کرج - چهارراه هفت تیر
کرج - چهارراه هفت تیر
سپیده صالحی - مشاور، روانشناس
5
(5 امتیاز)

سپیده صالحی

5
(5 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی
5
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
دکتر حدیث کریم پوریان - مشاور، روانشناس
5
(7 امتیاز)
کرج - خیابان مطهری
5
(7 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس سالمندان مشاور فردی روانشناس نوجوان
کرج - خیابان مطهری
کرج - خیابان مطهری
کرج - خیابان مطهری
مونا دادفر - مشاور، روانشناس
4.8
(26 امتیاز)

مونا دادفر

4.8
(26 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
4.8
(26 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان مشاور خانواده مشاور فردی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
کرج - چهارراه طالقانی شمالی
دکتر سارا عباسی - مشاور، روانشناس
5
(10 امتیاز)
کرج - گوهردشت
5
(10 امتیاز)
مشاور، روانشناسروان سنج مشاور خانواده روانشناس نوجوان
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
کرج - گوهردشت
دکتر سعیده والیان - مشاور، روانشناس
5
(6 امتیاز)
کرج - مهرشهر
5
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس کودک روانشناس نوجوان روان درمانگر
کرج - مهرشهر
کرج - مهرشهر
کرج - مهرشهر
مهتا ترابی - مشاور، روانشناس
4.8
(23 امتیاز)

مهتا ترابی

4.8
(23 امتیاز)
کرج - چهارراه هفت تیر
4.8
(23 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس نوجوان
کرج - چهارراه هفت تیر
کرج - چهارراه هفت تیر
کرج - چهارراه هفت تیر
محبوبه  سعیدی نیک - مشاور، روانشناس
5
(2 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی جنوبی
5
(2 امتیاز)
مشاور، روانشناسروانشناس کودک روانشناس نوجوان
کرج - چهارراه طالقانی جنوبی
کرج - چهارراه طالقانی جنوبی
کرج - چهارراه طالقانی جنوبی
دکتر میترا رضوانی - مشاور، روانشناس
4.4
(9 امتیاز)
کرج - خیابان شهید بهشتی
4.4
(9 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان روانشناس ورزشی
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
رضوانه فلاحتی - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)

رضوانه فلاحتی

5
(1 امتیاز)
کرج - خیابان طالقانی
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسسکس تراپیست روانشناس نوجوان
کرج - خیابان طالقانی
کرج - خیابان طالقانی
کرج - خیابان طالقانی
زهرا شاهمرادی - مشاور، روانشناس
5
(4 امتیاز)

زهرا شاهمرادی

5
(4 امتیاز)
کرج - عظیمیه
5
(4 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده روانشناس نوجوان
کرج - عظیمیه
کرج - عظیمیه
کرج - عظیمیه
دکتر وحیده سمیعی - مشاور، روانشناس
4.3
(6 امتیاز)
کرج - خیابان شهید بهشتی
4.3
(6 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی مشاور خانواده مشاور ازدواج روانشناس نوجوان
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
کرج - خیابان شهید بهشتی
محبوبه صفرزاده - مشاور، روانشناس
5
(5 امتیاز)
کرج - جهانشهر
5
(5 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور فردی روانشناس نوجوان روان درمانگر
کرج - جهانشهر
کرج - جهانشهر
کرج - جهانشهر
فهیمه محمدی پور - مشاور، روانشناس
5
(1 امتیاز)
کرج - چهارراه طالقانی
5
(1 امتیاز)
مشاور، روانشناسمشاور تحصیلی مشاور فردی روانشناس نوجوان مشاور ازدواج
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
کرج - چهارراه طالقانی
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس یا تراپیست کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
چه کسانی نیاز به روانشناس نوجوان دارند؟

افرادی به روانشناس نوجوان نیاز دارند که عملکرد آنها در یک یا چند حوزه مانند روابط، شغل یا تحصیل مختل شده یا از اختلالات روانی رنج می‌‌برند و مشکلات و اختلالات روانی آن‌ها به مرحله‌ای رسیده که توسط خودشان قابل حل نمی‌باشد. یک روانشناس حرفه‌ای به افراد کمک می کند عملکردشان را بهبود ببخشند و مشکلاتشان را مدیریت کنند. این افراد باید حتما توسط بهترین روانشناس نوجوان پیگیری و درمان شود.
در چه مواردی باید به روانشناس نوجوان مراجعه کرد؟

زندگی بسیاری از ما همواره با چالش‌هایی همراه است و مسائلی برای همه ما پیش می‌آید که حل آن‌ها در برخی مواقع برایمان غیرممکن است. تفاوتی ندارد که یک عزیز از دست داده باشیم یا احساس اضطراب بر ما غلبه کرده باشد؛ در هر حالت باید بدانیم هر مشکل غیرقابل حلی که زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده با مراجعه به بهترین روانشناس نوجوان و مشاوره گرفتن از او قابل حل خواهد بود.
ویژگی های روانشناس نوجوان حرفه‌ای در کرج چیست؟

یک روانشناس نوجوان حرفه‌ای در کرج مهارت های تحلیلی خوبی دارد، او باید بتواند اطلاعاتی را که جمع آوری می کند بررسی کند و از آنها نتیجه منطقی بگیرد. یک تراپیست خوب در کرج دارای قدرت حل مسئله بالاست و می‌تواند جوانب مختلف یک مشکل را در نظر بگیرد. صبوری، رازداری، همدلی، اخلاق مداری و مهارت برقراری ارتباط از سایر خصوصیات یک روانشناس نوجوان خوب است.
بهترین روانشناس نوجوان کرج چه ویژگی‌هایی دارد؟

بیاید رو راست باشیم! بهترین روانشناس نوجوان وجود ندارد اما همیشه می‌توانید دنبال یک روانشناس نوجوان خوب در کرج باشید. یک روانشناس نوجوان خوب باید دلسوزی و هم‌دردی خود را به مراجع نشان دهد، همواره صبور، شنونده و راز نگهدار بسیار خوبی باشد، دارای مهارت‌های ارتباطی قوی باشد، از سلامت روان کافی برخوردار باشد و به سلامت خود اهمیت دهد. بهترین روانشناس نوجوان مهارت‌های بین فردی خوبی داشته و به دنبال افزایش سطح دانش و توانایی خود است. اگر به دنبال روانشناس نوجوان خوب در کرج هستید حتما به این موارد توجه داشته باشید.
چگونه یک روانشناس نوجوان خوب در کرج پیدا کنم؟

برای پیدا کردن یک روانشناس نوجوان خوب در کرج راه‌های زیادی وجود دارد. ما می‌توانیم از پزشکان متخصص پرس‌و‌جو کنیم، از دوستان یا اعضای خانواده خود سوال کنیم، از منابع انسانی محل کار خود بپرسیم، اگر محصل یا دانشجو هستیم پرسش از کادر مدرسه یا دانشگاه خود را فراموش نکنیم و در آخر می‌توانیم از طریق وب گردی و جستجو در اینترنت یک لیست از بهترین روانشناسان و مشاوران کرج را پیدا کنیم. پیدا کردن دکتر روانشناس کرج از طریق پلتفرم‌های آنلاین آسان‌تر و سریع‌تر از سایر روش‌های سنتی خواهد بود.
تفاوت روانشناس، روانپزشک و روانکاو در چیست؟

روانپزشکی علم بررسی مشکلات بهداشت روان و تشخیص، مدیریت و پیشگیری از آن‌ها است؛ در واقع روانپزشک بیشتر روی درمان با دارو تمرکز دارد. در حالی که روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده؛ اما برخلاف روانپزشکان پزشک نیست و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. روانکاوها روان درمانگرانی هستند که از نظریه‌های فروید و سایر نظریه پردازان علم روانکاوی پیروی می‌کنند و معمولا با مسائل هیجانی سروکار دارند و دارو تجویز نمی‌کنند.
تفاوت روانشناس و مشاور در چیست؟

بعضی افراد روانشناس و مشاور را یکی میدانند اما روانشناس کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد. مشاور کسی است که با استفاده از فنون علم روانشناسی به افراد در انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان کمک می‌کند. تفاوت این دو در آن است که افراد مبتلا به اختلال روانی باید توسط یک روانشناس خوب درمان شوند و مشاور تنها وظیفه هدایت و راهنمایی افراد را دارد.
لیست متخصصان روانشناس نوجوان کرج را از کجا می‌توانم پیدا کنم؟

در همین صفحه به 159 روانشناس نوجوان در کرج دسترسی دارید که یکی از کاملترین لیست‌های موجود است.
روانشناس کیست و روانشناسی چیست؟

روانشناس کسی است که رفتار، شخصیت، روابط بین فردی، نحوه یادگیری و انگیزه را در انسان‌ها به شکل حرفه‌ای بررسی می‌کند و چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و محیط را شناسایی می‌کند. روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرآیند‌های ذهن انسان و سایر موجودات براساس روش‌های علمی است.
آیا روانشناس نوجوان می‌تواند دارو تجویز کند؟

خیر، حتی بهترین روانشناس نوجوان هم نمی‌تواند دارو تجویز کند. روانشناس نوجوان کسی است که بطور تخصصی در رشته روانشناسی تحصیل کرده و صلاحیت تجویز دارو و نوشتن نسخه و انجام اقدامات پزشکی را ندارد.
هزینه روانشناس نوجوان در کرج چقدر است؟

هزینه‌هایی که یک روانشناس نوجوان در کرج از مراجعین خود می‌گیرد متفاوت است. قیمت هر جلسه مشاوره بسته به نوع خدمات ارائه شده و نحوه مشاوره متفاوت است؛ اما مبلغ آن طبق تعرفه مشاوره و روانشناسی در سال مورد نظر تعیین می‌شود. در صفحه برخی از متخصص‌ها می‌توانید هزینه هر جلسه را مشاهده کنید.
پزشک خوب چه تعداد روانشناس نوجوان در کرج دارد؟

پزشک خوب افتخار همکاری با بهترین روانشناسان کرج را دارد. در حال حاضر 159 روانشناس نوجوان خوب از شهر کرج با پزشک خوب همکاری می‌کنند.
پزشک خوب علاوه بر معرفی روانشناس نوجوان خوب در کرج در کدام شهرهای نزدیک روانشناس نوجوان دارد؟

پزشک خوب در کنار معرفی روانشناس نوجوان خوب در کرج در شهرهای نزدیک مثل فردیس به معرفی بهترین روانشناسان و مشاوران می‌پردازد.
چطور روانشناس نوجوان خانم خوب در کرج پیدا کنم؟

کافیست در زمان جستجو، فیلتر جنسیت را بر روی «خانم» قرار دهید.