جستجوی متخصص: جراح عمومی - شیراز


دکتر مسعود شفیعی

دکتر مسعود شفیعی

جراح عمومی

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر عبدالرسول طالعی

دکتر عبدالرسول طالعی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت - خیابان رحمت آباد - کوچه 53 - ساختمان نوین - طبقه 5


دکتر مهران بشیری نیا

دکتر مهران بشیری نیا

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر محمد حقیقی فرد

دکتر محمد حقیقی فرد

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر یحیی حکمت نژاد

دکتر یحیی حکمت نژاد

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر سید عباس بنانی

دکتر سید عباس بنانی

جراح عمومی

فوق تخصص جراحی کودکان

آدرس مطب: شیراز - خیابان عفیف آباد - بیمارستان دکتر میر


دکتر حمیدرضا فروتن

دکتر حمیدرضا فروتن

جراح عمومی

فوق تخصص جراحی کودکان

آدرس مطب: شیراز - شهرک گلشن - نزدیک دروازه قرآن - درمانگاه مادر و کودک


دکتر مسعود امینی

دکتر مسعود امینی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - میدان نمازی - درمانگاه شهید مطهری


دکتر زهره دارابی

دکتر زهره دارابی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - ساختمان پزشکی شیراز - طبقه 2


دکتر اسداله ده بزرگی

دکتر اسداله ده بزرگی

جراح عمومی

جراحی عمومی

آدرس مطب: شیراز - بیست متری سینما سعدی - نزدیک چهارراه معدل - کوچه 8