جستجوی متخصص: جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) - مشهد


دکتر علی اکبر ایلاتی

دکتر علی اکبر ایلاتی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - سه راهی طرقبه شاندیز - بلوار زعفرانیه - بیمارستان دکتر علی شریعتی


دکتر ایرج افتخارشاهرودی

دکتر ایرج افتخارشاهرودی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - خیابان بعثت 12 -ساختمان مهدوی طبقه 1


دکتر غلامرضا عباس زاده حصار

دکتر غلامرضا عباس زاده حصار

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - اول خیابان ابن سینا - ساختما کیمیا


دکتر محمدتقی نگین تاج

دکتر محمدتقی نگین تاج

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد


دکتر مسعود عیسی پورچشانی

دکتر مسعود عیسی پورچشانی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - احمد آباد - پرستار 1 - ساختمان پزشکان سروش


دکتر وحید دائی

دکتر وحید دائی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - سی متری طالب - نبش مفتح 3


دکتر سید جعفر شریعت رضوی

دکتر سید جعفر شریعت رضوی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - خیابان احمدآباد - اول خیابان پرستار


دکتر کامیار اقبالی

دکتر کامیار اقبالی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - اول سه راه جم - ساختمان پزشکان جم - طبقه 1


دکتر محمد هادی شکیبی

دکتر محمد هادی شکیبی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - قاسم اباد -بلوار حجاب -میدان حجاب -ساختمان پزشکان غرب - طبقه 2


دکتر بهتاش پدرام راد

دکتر بهتاش پدرام راد

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: مشهد - احمدآباد- نبش پرستار 1- پلاک 3/2 - ساختمان پزشکان حکیم توس - طبقه 2